5G Viettel trả trước không giới hạn

Views: 568

Siêu khuyến mãi 5G Viettel trả trước không giới hạn đa dạng các gói cước.

Chương trình khuyến mãi các gói 5G Viettel trả trước không giới hạn lưu lượng data, không giới hạn gọi nội mạng, không giới hạn combo cả data internet và thoại.

Khuyến mãi 5G Viettel không giới hạn lưu lượng với gói cước Mimax20.

Chỉ 200.000Đ/ 1 tháng: có 15 GB DATA tốc độ cao 4G,5G.
-> Hết 15 GB DATA tốc độ cao tiếp tục truy cập KHÔNG GIỚI HẠN miễn phí tốc độ thường.
-> Với tốc độ thường vẫn có thể lướt Facebook thoải mái và xem video Youtube ổn định.
-> Ưu đãi HSSV giá chỉ còn 180.000Đ.
-> Đăng ký từ ngày 21 đến cuối tháng: giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng tốc độ cao.

Cách đăng ký soạn tin nhắn: MIMAX200 977099599 -> Gửi 9123

5G Viettel trả trước không giới hạn

5G Viettel trả trước không giới hạn.

Các gói khuyến mãi 5G Viettel không giới hạng dung lượng Mimax70, Mimax90, Mimax125, Umax300.

Gói Mimax70: Chỉ 70.000Đ/ 1 tháng: có 3 GB DATA tốc độ cao 4G,5G.
-> Hết 3 GB DATA tốc độ cao tiếp tục truy cập KHÔNG GIỚI HẠN miễn phí tốc độ thường.
-> Với tốc độ thường vẫn có thể lướt Facebook thoải mái và xem video Youtube ổn định.
-> Ưu đãi HSSV giá chỉ còn 50.000Đ.
-> Đăng ký từ ngày 21 đến cuối tháng: giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng tốc độ cao.

Cách đăng ký soạn tin nhắn: MIMAX70 977099599 -> Gửi 9123

5G Viettel không giới hạn lưu lượng gói MIMAX70

5G Viettel không giới hạn lưu lượng gói MIMAX70.

Gói Mimax90: Chỉ 90.000Đ/ 1 tháng: có 5 GB DATA tốc độ cao 4G,5G.

-> Hết 5 GB DATA tốc độ cao tiếp tục truy cập KHÔNG GIỚI HẠN miễn phí tốc độ thường.
-> Với tốc độ thường vẫn có thể lướt Facebook thoải mái và xem video Youtube ổn định.
-> Ưu đãi HSSV giá chỉ còn 70.000Đ.
-> Đăng ký từ ngày 21 đến cuối tháng: giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng tốc độ cao.

Cách đăng ký soạn tin nhắn: MIMAX90 977099599 -> Gửi 9123

Khuyến mãi 5G Viettel không giới hạn dung lượng gói MIMAX90

Khuyến mãi 5G Viettel không giới hạn dung lượng gói MIMAX90.

Gói Mimax125: Chỉ 90.000Đ/ 1 tháng: có 8 GB DATA tốc độ cao 4G,5G.

-> Hết 8 GB DATA tốc độ cao tiếp tục truy cập KHÔNG GIỚI HẠN miễn phí tốc độ thường.
-> Với tốc độ thường vẫn có thể lướt Facebook thoải mái và xem video Youtube ổn định.
-> Ưu đãi HSSV giá chỉ còn 150.000Đ.
-> Đăng ký từ ngày 21 đến cuối tháng: giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng tốc độ cao.

Cách đăng ký soạn tin nhắn: MIMAX125 977099599 -> Gửi 9123.

5G Viettel không giới hạn dung lượng gói MIMAX125

5G Viettel không giới hạn dung lượng gói MIMAX125.

Gói UMAX300: Chỉ 300.000Đ/ 1 tháng: có 30 GB DATA tốc độ cao 4G,5G.

-> Hết 30 GB DATA tốc độ cao tiếp tục truy cập KHÔNG GIỚI HẠN miễn phí tốc độ thường.
-> Với tốc độ thường vẫn có thể lướt Facebook thoải mái và xem video Youtube ổn định.
-> Ưu đãi HSSV giá chỉ còn 280.000Đ.
-> Đăng ký từ ngày 21 đến cuối tháng: giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng tốc độ cao.

Cách đăng ký soạn tin nhắn: UMAX300 977099599 -> Gửi 9123

5G Viettel không giới hạn lưu lượng gói UMAX300

5G Viettel không giới hạn lưu lượng gói UMAX300.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng combo cả internet data và thoại nội ngoại mạng. Có thể tham khảo đăng ký các gói khuyến mãi combo.

Khuyến mãi các gói 5G Viettel combo cả data và thoại nội ngoại mạng.

Gói V120: phí trọn tháng 120.000Đ/ 1 tháng:

Chỉ 120.000Đ/ 1 tháng khuyến mãi:
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel.
Data: Miễn phí 60Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.

Cách đăng ký soạn tin nhắn: V120 977099599 -> Gửi 9123

Khuyến mãi 5G Viettel không giới hạn gói combo v120

Khuyến mãi 5G Viettel không giới hạn gói combo v120.

3 gói khuyến mãi combo 5G internet data và thoại: V50C, V70C, V120C.

TÊN GÓI ƯU ĐÃI
V50C Phí sử dụng trọn tháng chỉ 50.000Đ.
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Data: Miễn phí 3Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày.
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data dừng truy cập.
Cách đăng ký: soạn tin nhắn: V50C 977099599 -> Gửi 9123
V70C Phí sử dụng trọn tháng chỉ 70.000Đ.
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Data: Miễn phí 15Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 500mb data.
Hết lưu lượng: Hết 500mb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cách đăng ký: soạn tin nhắn: V70C 977099599 -> Gửi 9123
V90C Phí sử dụng trọn tháng chỉ 90.000Đ.
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Data: Miễn phí 30Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Xem ứng dụng: Miễn phí 100% data xem ứng dụng Tiktok.
Cách đăng ký: soạn tin nhắn: V90C 977099599 -> Gửi 9123
Ưu đãi 5G Viettel không giới hạn các gói combo V50C V70C V90C

Ưu đãi 5G Viettel không giới hạn các gói combo V50C V70C V90C.

3 gói khuyến mãi combo 5G internet data và thoại: V120C, V150C, V200C.

TÊN GÓI ƯU ĐÃI
V120C Phí sử dụng trọn tháng chỉ 120.000Đ.
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Miễn phí 60Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Xem ứng dụng: Miễn phí 100% data xem ứng dụng Tiktok di động.
Cách đăng ký: soạn tin nhắn: V120C 977099599 -> Gửi 9123
V150C Phí sử dụng trọn tháng chỉ 150.000Đ.
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Miễn phí 90Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 3Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
Cách đăng ký: soạn tin nhắn: V150C 977099599 -> Gửi 9123
V200C Phí sử dụng trọn tháng chỉ 200.000Đ.
‘Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)
Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Miễn phí 120Gb data 5G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 4Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
Cách đăng ký: soạn tin nhắn: V200C 977099599 -> Gửi 9123
Ưu đãi 5G Viettel không giới hạn các gói combo V120C V150C V200C

Ưu đãi 5G Viettel không giới hạn các gói combo V120C V150C V200C.

Với khách hàng có nhu cầu sử dụng internet FTTH cáp quang wifi thì Viettel có những gói cước nào?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ internet FTTH cáp quang wifi do Viettel cung cấp. Có thể tham khảo bảng giá wifi Viettel cập nhật chương trình khuyến mãi mới nhất.

Ngoài các gói internet data 5G Viettel còn có những chương trình khuyến mãi nào cho các dịch vụ khác?

Chương trình khuyến mãi các dịch vụ Viettel đang cung cấp:

  1. Chương trình khuyến mãi đăng ký sim doanh nghiệp Viettel với các gói trả sau siêu ưu đãi không giới hạn.
  2. Dịch vụ chứng thực chữ ký số rẻ giá Viettel cho công ty đăng ký mới. Với doanh nghiệp đang sử dụng Viettel CA đã hoặc sắp hết hạn có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số viettel CA giá rẻ nhất thị trường.
  3. Dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử giá rẻ Viettel chính hãng Viettel cam kết giá rẻ nhất.
  4. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel. -> Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá vBHXH Viettel đa dạng các gói cước.
  5. Trường hợp công ty/ tổ chức sử dụng dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đã hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá gia hạn BHXH Viettel mới nhất.
  6. Với khách hàng có nhu cầu lắp đặt camera Viettel để giám an ninh có thể tham khảo bảng giá.

Chi tiết các dịch vụ, chương trình khuyến mãi mới nhất quý khách hàng có thể tham khảo tại trang chủ: https://sanphamviettel.com.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài Viettel 0982.204.204 -> Để được tư vấn hỗ trợ miễn phí nhanh nhất.

5/5 - (8 bình chọn)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204