Bảng Giá Gia Hạn vBHXH Viettel 2022

Hits: 149

 Cập Nhật Mới Nhất Bảng Giá Gia Hạn vBHXH Viettel 2022.

Bảng Giá Gia Hạn vBHXH Viettel 2022

Bảng Giá Gia Hạn vBHXH Viettel 2022

Quý khác hàng cơ quan, doanh nghiệp trước đây đăng ký sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. Hoặc đăng ký sử dụng phần mềm BHXH Viettel gói combo kèm dịch vụ chữ ký số Viettel CA đã sắp hoặc hết hạn.

Cập nhật bảng báo giá dịch vụ phần mềm vBHXH Viettel mới. Giá dịch vụ theo số lượng người lao động được kê khai trên phần mềm.

Bảng giá vbhxh viettel mới

Bảng giá vbhxh viettel mới.

Với khách hàng sử dụng combo vBHXH và chữ ký số Viettel CA đã hết hạn. -> Tham khảo bảng báo giá gia hạn vBHXH mới.

Giá gia hạn vbhxh và Viettel CA mới

Giá gia hạn vbhxh và Viettel CA mới

Để tiếp tục sử dụng phần mềm BHXH Viettel để kê khai với cơ quan bảo hiểm xã hội. Quý khách hàng cần phải đăng ký gia hạn BHXH Viettel.

Trường  hợp doanh nghiệp chỉ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đơn lẻ không kèm dịch vụ chữ ký số Viettel CA.

Giá gia hạn BHXH Viettel gói 1 năm -> Tặng thêm 6 tháng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 18 tháng -> Giá 425.000Đ.

Gia hạn BHXH Viettel gói 1 năm giá 425000Đ

Gia hạn BHXH Viettel gói 1 năm giá 425000Đ.

Gói gia hạn vBHXH Viettel 2 năm -> Tặng thêm 9 tháng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 33 tháng -> Giá 765.000Đ.

Gia hạn vBHXH Viettel gói 2 năm giá 765000Đ

Gia hạn vBHXH Viettel gói 2 năm giá 765000Đ.

Gia hạn bảo hiểm xã hội Viettel gói 3 năm -> Tặng thêm 12 tháng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 48 tháng -> Giá 1.020.000Đ.

Gia hạn bảo hiểm xã hội Viettel gói 3 năm giá 1020000Đ

Gia hạn bảo hiểm xã hội Viettel gói 3 năm giá 1020000Đ.

Gia hạn phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel gói 4 năm -> Tặng thêm 15 tháng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 63 tháng -> Giá 1.275.000Đ.

Gia hạn phần mềm BHXH Viettel gói 4 năm giá 1275000Đ

Gia hạn phần mềm BHXH Viettel gói 4 năm giá 1275000Đ

Tổng hợp bảng giá các gói gia han BHXH Viettel mới nhất.

Gia hạn BHXH Viettel

Gia hạn BHXH Viettel

Bảng giá gia hạn BHXH Viettel:

 • Gói 1 năm: chỉ 425000Đ -> Tặng thêm 6 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gói 2 năm: chỉ 765000Đ -> Tặng thêm 9 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 33 tháng.
 • Gói 3 năm: chỉ 1020000Đ -> Tặng thêm 12 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 48 tháng.
 • Gói 4 năm: chỉ 1275000Đ -> Tặng thêm 15 tháng -> Tổng thời gian sử dụng 63 tháng.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp sử dụng gói combo vBHXH Viettel và chữ ký số Viettel. -> Thì cần gia hạn cả 2 hai dịch vụ đồng thời.

Đặc biệt khi gia hạn gói combo cả phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội và chữ ký số Viettel CA. -> Khách hàng sẽ được chiết khấu trực tiếp theo gói cước gia hạn.

gia hạn token Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm

gia hạn token Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm

Bảng giá gia hạn token Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm giá rẻ nhất:

 1. Tiền xuất trên hóa đơn -> 1.260.000Đ.
 2. Chiết khấu trực tiếp -> 20%.
 3. Tặng thêm 6 tháng sử dụng cả hai dịch vụ.
 4. Tổng thời gian sử dụng cả hai dịch vụ -> 18 tháng.
 5. Giá tiền thanh toán chỉ còn -> 1.008.000Đ.

Tiếp theo là gói ưu đãi gia hạn combo 2 năm vBHXH và Viettel CA:

Gia hạn vBHXH và chữ ký số Viettel combo gói 2 năm

Gia hạn vBHXH và chữ ký số Viettel combo gói 2 năm.

Ưu đãi gia hạn vBHXH và Viettel CA combo gói 2 năm giá rẻ nhất

 • Tiền xuất trên hóa đơn -> 2.190.000Đ.
 • Chiết khấu trực tiếp -> 20%.
 • Tặng thêm 9 tháng sử dụng cả hai dịch vụ.
 • Tổng thời gian sử dụng cả hai dịch vụ -> 33 tháng.
 • Giá tiền thanh toán chỉ còn -> 1.752.000Đ.

Và cuối cùng là gói khuyến mãi gia hạn combo 3 năm.

gia hạn chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 3 năm

gia hạn chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 3 năm.

Khuyến mãi gia hạn BHXH Viettel và Viettel CA gói 3 năm giá rẻ nhất:

 • Giá tiền thanh toán chỉ còn -> 2.037.000Đ.
 • Tiền xuất trên hóa đơn -> 2.910.000Đ.
 • Chiết khấu trực tiếp ->  lên đến 30%.
 • Tặng thêm 12 tháng sử dụng cả hai dịch vụ.
 • Tổng thời gian sử dụng cả hai dịch vụ -> lên đến 33 tháng.

Tổng hợp các gói khuyến mãi gia hạn BHXH và Viettel CA 1 năm, 2 năm và 3 năm.

Tổng hợp ưu đãi gia hạn BHXH Viettel và Chữ ký số Viettel CA

Tổng hợp ưu đãi gia hạn BHXH Viettel và Chữ ký số Viettel CA

Tổng hợp bảng giá ưu đãi các gói gia hạn BHXH và Viettel CA 1 năm, 2 năm và 3 năm.

 • Gia hạn combo 1 năm: -> Giá thanh toán thực tế -> 1.008.000Đ -> Thời gian sử dụng 18 tháng.
 • Gia hạn combo 2 năm: -> Giá thanh toán thực tế -> chỉ 1.752.000Đ -> Thời gian sử dụng 38 tháng.
 • Gia hạn combo 3 năm: -> Giá thanh toán thực tế -> chỉ còn 2.037.000Đ -> Thời gian sử dụng 48 tháng.

Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập hoặc chưa sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel thì giá đăng ký mới như thế nào?

Đối với khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel mới. Tham khảo theo bảng giá sau:

Bảng giá đăng ký vBHXH mới

Bảng giá đăng ký vBHXH mới.

Bảng giá đăng ký mới vBHXH Viettel:

 1. Gói đăng ký mới 1 năm: -> Giá chỉ 499.000Đ.
 2. Gói đăng ký mới 2 năm: -> Giá chỉ 899.000Đ.
 3. Gói đăng ký mới 3 năm: -> Giá chỉ 1.199.000Đ.
 4. Gói đăng ký mới 4 năm: -> Giá chỉ 1.499.000Đ.

Nếu doanh nghiệp đăng ký sử dụng gói combo cả phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH và dịch vụ chữ ký số Viettel CA thì có được chiết khấu không?

Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng combo hai dịch vụ vBHXH và Viettel sẽ được chiết khấu áp dụng theo gói năm đăng ký.

Đăng ký BHXH Viettel gói combo 1 năm kèm Viettel Ca

Đăng ký BHXH Viettel gói combo 1 năm kèm Viettel Ca.

Bảng giá đăng ký vBHXH và chữ ký số Viettel CA gói 1 năm:

 1. Giá tiền xuất trên hóa đơn -> 1.826.000Đ.
 2. Chiết khấu trực tiếp tiền mặt 20% tương ứng 366.000Đ.
 3. Tặng thêm 6 tháng sử dụng cả hai dịch vụ -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 18 tháng.
 4. Giá tiền thanh toán thực tế chỉ còn -> 1.460.000Đ.

Gói ưu đãi thứ 2 của gói combo vBHXH Viettel và Viettel CA là gói đăng ký mới 2 năm:

Khuyến mãi đăng ký BHXH Viettel gói combo 2 năm kèm Viettel Ca

Khuyến mãi đăng ký BHXH Viettel gói combo 2 năm kèm Viettel CA.

Ưu đãi đăng ký vBHXH và Viettel CA combo gói 2 năm:

 • Giá tiền thanh toán thực tế -> Chỉ còn 2.081.000Đ.
 • Mức khuyến mãi chiết khấu 25% -> Tương ứng tiền mặt: 694.000Đ.
 • Ưu đãi tặng thêm 9 tháng sử dụng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 33 tháng.
 • Giá tiền xuất trên hóa đơn -> 2.775.000Đ.

Và cuối cùng là gói khuyến mãi đăng ký mới combo 3 năm vBHXH và Viettel CA.

Ưu đãi đăng ký BHXH Viettel gói combo 3 năm kèm Viettel Ca

Ưu đãi đăng ký BHXH Viettel gói combo 3 năm kèm Viettel Ca.

Khuyến mãi đăng ký dịch vụ vBHXH và Viettel CA gói 3 năm:

 • Mức ưu đãi chiết khấu lên đến 30% -> Tương ứng tiền mặt: 933.000Đ.
 • Tặng thêm 12 tháng sử dụng -> Tổng thời gian sử dụng cả hai dịch vụ lên đến 48 tháng.
 • Giá tiền xuất trên hóa đơn -> 3.110.000Đ.
 • Giá tiền thanh toán thực tế -> Chỉ còn 2.177.000Đ.

Tổng hợp các ưu đãi đăng ký mới gói combo vBHXH Viettel và Viettel CA các gói 1 năm, 2 năm và 3 năm:

Tổng hợp các gói đăng ký mới combo vBHXH Viettel và Viettel CA

Tổng hợp các gói đăng ký mới combo vBHXH Viettel và Viettel CA.

Bảng giá tổng hợp các gói combo vBHXH và Viettel CA đăng ký mới:

 • Gói combo 1 năm: Mức chiết khấu 20% + tặng thêm 6 tháng -> Giá thanh toán: 1.460.000Đ.
 • Gói combo 2 năm: Mức chiết khấu 25% + tặng thêm 9 tháng -> Giá thanh toán: 2.081.000Đ.
 • Gói combo 3 năm: Mức chiết khấu 30% + tặng thêm 12 tháng -> Giá thanh toán: 2.177.000Đ.

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp đã hết hạn thì khi đăng ký gia hạn có được chiết khấu không?

Đối với chương trình khuyến mãi chiết khấu gia hạn token Viettel. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký gia hạn BHXH Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng đăng ký gia hạn phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel hoặc chữ ký số Viettel CA. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài Viettel 0973099599 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ.

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel đã hết số lượng hóa đơn đã mua ban đầu thì khi gia hạn mua thêm hóa đơn điện tử giá như thế nào?

Khách hàng đã hoặc sắp sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã mua có thể tham khảo bảng giá đăng ký gia hạn mua thêm hóa đơn điện tử Viettel.

Ngoài dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel và chữ ký số Viettel CA. Viettel còn có những chương trình khuyến mãi dịch vụ nào?

Các dịch vụ Viettel có thế mạnh về lợi thế hạ tầng và số lượng khách hàng số 1 tại Việt Nam còn có các dịch vụ di động và internet cáp quang băng rộng tốc độ cao.

Quý khách hàng có thể tham khảo chương trình khuyến mãi đăng ký trả sau Viettel doanh nghiệp với các gói cước không giới hạn gọi nội mạng Viettel.

Với dịch vụ FTTH băng thông rộng khách hàng có thể tham khảo bảng giá các gói internet cáp quang doanh nghiệp Viettel mới nhất.

Chi tiết các ưu đãi khuyến mãi các sản phẩm, dịch vụ Viettel. Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ: https://sanphamviettel.com/.

5/5 - (18 bình chọn)

Thêm Câu Hỏi Hoặc Đánh Giá Của Bạn

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204