Bảng Giá Gia Hạn vBHXH Viettel 2024

Visits: 405

Cập Nhật Mới Nhất Bảng Giá Gia Hạn vBHXH Viettel 2024.

Chương trình khuyến mãi bảng giá gia hạn vBHXH Viettel 2024 theo số lượng nhân sự được kê khai trên phần mềm. Ưu đãi tặng thêm số tháng sử dụng từ 6 đến 12 tháng.

Bảng Giá Gia Hạn vBHXH Viettel 2024

Bảng Giá Gia Hạn vBHXH Viettel 2024

Quý khác hàng cơ quan, doanh nghiệp trước đây đăng ký sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. Hoặc đăng ký sử dụng phần mềm BHXH Viettel gói combo kèm dịch vụ chữ ký số Viettel CA đã sắp hoặc hết hạn.

Cập nhật bảng báo giá dịch vụ phần mềm vBHXH Viettel mới. Giá dịch vụ theo số lượng người lao động được kê khai trên phần mềm.

Doanh nghiệp dưới 100 lao động gia hạn phần mềm vBHXH Viettel:

 • Gia hạn 1 năm: tặng thêm 6 tháng -> Sử dụng 18 tháng -> Chỉ 550.000Đ;
 • Gia hạn 2 năm: tặng thêm 9 tháng -> Sử dụng 33 tháng -> Chỉ 880.000Đ;
 • Gia hạn 3 năm: tặng thêm 12 tháng -> Sử dụng 48 tháng -> Chỉ 1.045.000Đ.
3 gói gia hạn BHXH Viettel dưới 100 nhân sự

3 gói gia hạn BHXH Viettel dưới 100 nhân sự.

Công ty dưới 1000 lao động gia hạn dịch vụ vBHXH Viettel:

 • Gia hạn 1 năm: tặng thêm 6 tháng -> Sử dụng 18 tháng -> Giá 880.000Đ;
 • Gia hạn 2 năm: tặng thêm 9 tháng -> Sử dụng 33 tháng -> Giá 1.408.000Đ;
 • Gia hạn 3 năm: tặng thêm 12 tháng -> Sử dụng 48 tháng -> Giá 1.672.000Đ.
3 gói gia hạn vBHXH Viettel dưới 1000 nhân sự

3 gói gia hạn vBHXH Viettel dưới 1000 nhân sự.

3 gói gia hạn BHXH Viettel không giới hạn lao động:

 • Gia hạn 1 năm: tặng thêm 6 tháng -> Sử dụng 18 tháng -> Giá 1.210.000Đ;
 • Gia hạn 2 năm: tặng thêm 9 tháng -> Sử dụng 33 tháng -> Giá 1.936.000Đ;
 • Gia hạn 3 năm: tặng thêm 12 tháng -> Sử dụng 48 tháng -> Giá 2.290.000Đ.
3 gói gia hạn phần mềm vBHXH Viettel không giới hạn nhân sự

3 gói gia hạn phần mềm vBHXH Viettel không giới hạn nhân sự.

Bảng giá 9 gói gia hạn phần mềm BHXH Viettel:

 1. Dưới 100 lao động: gia hạn 1 năm + tặng 6 tháng -> Giá 550.000Đ;
 2. Dưới 100 lao động: gia hạn 2 năm + tặng 9 tháng -> Giá 880.000Đ;
 3. Dưới 100 lao động: gia hạn 3 năm + tặng 12 tháng -> Giá 1.450.000Đ;
 4. Dưới 1.000 lao động: gia hạn 1 năm + tặng 6 tháng -> Giá 880.000Đ;
 5. Dưới 1.000 lao động: gia hạn 2 năm + tặng 9 tháng -> Giá 1.408.000Đ;
 6. Dưới 1.000 lao động: gia hạn 3 năm + tặng 12 tháng -> Giá 1.672.000Đ;
 7. Không giới hạn lao động: gia hạn 1 năm + tặng 6 tháng -> Giá 1.210.000Đ;
 8. Không giới hạn lao động: gia hạn 2 năm + tặng 9 tháng -> Giá 1.936.000Đ;
 9. Không giới hạn lao động: gia hạn 3 năm + tặng 12 tháng -> Giá 2.290.000Đ.
Bảng giá gia hạn phần mềm vBHXH Viettel

Bảng giá gia hạn phần mềm vBHXH Viettel.

Với khách hàng sử dụng combo vBHXH và chữ ký số Viettel CA đã hết hạn. -> Tham khảo bảng báo giá gia hạn vBHXH mới.

3 gói gia hạn combo phần mềm vBHXH và Viettel CA dưới 100 lao động:

 • Gói combo gia hạn 1 năm: tặng 6 tháng -> Giá đã VAT: 1.584.000Đ;
 • Gói combo gia hạn 2 năm: tặng 9 tháng -> Giá đã VAT: 2.695.000Đ;
 • Gói combo gia hạn 3 năm: tặng 12 tháng -> Giá đã VAT: 3.020.000Đ.
Gia hạn combo phần mềm BHXH và Viettel CA dưới 100 nhân sự

Gia hạn combo phần mềm BHXH và Viettel CA dưới 100 nhân sự.

3 gói gia hạn combo BHXH và Viettel CA dưới 1000 lao động:

 • Gói combo gia hạn 1 năm: tặng 6 tháng -> Giá đã VAT: 1.890.000Đ;
 • Gói combo gia hạn 2 năm: tặng 9 tháng -> Giá đã VAT: 3.157.000Đ;
 • Gói combo gia hạn 3 năm: tặng 12 tháng -> Giá đã VAT: 3.608.000Đ.
Ưu đãi gia hạn combo phần mềm vBHXH và Viettel CA dưới 1000 nhân sự

Ưu đãi gia hạn combo phần mềm vBHXH và Viettel CA dưới 1000 nhân sự.

3 gói gia hạn combo BHXH và Viettel CA dưới 1000 lao động:
 • Gói combo gia hạn 1 năm: tặng 6 tháng -> Giá đã VAT: 2.200.000Đ;
 • Gói combo gia hạn 2 năm: tặng 9 tháng -> Giá đã VAT: 3.650.000Đ;
 • Gói combo gia hạn 3 năm: tặng 12 tháng -> Giá đã VAT: 4.202.000Đ.
Khuyến mãi gia hạn combo vBHXH và Viettel CA không giới hạn

Khuyến mãi gia hạn combo vBHXH và Viettel CA không giới hạn.

9 Gói gia hạn combo phần mềm vBHXH và Viettel CA:

 1. Dưới 100 nhân sự: gia hạn 1 năm + tặng 6 tháng -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 1.584.000Đ;
 2. Dưới 100 nhân sự: gia hạn 2 năm + tặng 9 tháng -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 2.695.000Đ;
 3. Dưới 100 nhân sự: gia hạn 3 năm + tặng 12 tháng -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 3.020.000Đ;
 4. Dưới 1.000 nhân sự: gia hạn 1 năm + tặng 6 tháng -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 1.890.000Đ;
 5. Dưới 1.000 nhân sự: gia hạn 2 năm + tặng 9 tháng -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 3.157.000Đ;
 6. Dưới 1.000 nhân sự: gia hạn 3 năm + tặng 12 tháng -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 3.608.000Đ;
 7. Không giới hạn: gia hạn 1 năm + tặng 6 -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 2.200.000Đ;
 8. Không giới hạn: gia hạn 2 năm + tặng 9 -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 3.650.000Đ;
 9. Không giới hạn: gia hạn 3 năm + tặng 12 -> Giá xuất hóa đơn đã VAT: 4.202.000Đ.
Giá gia hạn BHXH Viettel combo chữ ký số

Giá gia hạn BHXH Viettel combo chữ ký số.

Doanh nghiệp chỉ dùng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel – CA mà không dùng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettle thì giá gia hạn thế nào?

Quý doanh nghiệp chỉ sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel đơn lẻ không dùng dịch vụ phần mềm vBHXH có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel chính hãng.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký gia hạn BHXH Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng đăng ký gia hạn phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel hoặc chữ ký số Viettel CA. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài Viettel 0982.204.204 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ.

Để gia hạn dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel công ty phải cung cấp những giấy tờ gì?

Quý khách hàng chỉ cần cung cấp hình chụp giấy đăng ký kinh doanh bản gốc để thực hiện gia hạn phần mềm BHXH Viettel.

Thời gian nhân viên thực hiện đăng ký gia hạn dịch vụ vBHXH Viettel lên hệ thống khoảng 30 phút.

Khách hàng cung cấp mã ultraview để nhân viên hỗ trợ cập nhật đồng bộ dữ liệu trên phần mềm vBHXH cũ lên Web.

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel đã hết số lượng hóa đơn đã mua ban đầu thì khi gia hạn mua thêm hóa đơn điện tử giá như thế nào?

Khách hàng đã hoặc sắp sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã mua có thể tham khảo bảng giá đăng ký gia hạn hóa đơn điện tử Viettel.

Ngoài dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel và chữ ký số Viettel CA. Viettel còn có những chương trình khuyến mãi dịch vụ nào?

Các dịch vụ Viettel có thế mạnh về lợi thế hạ tầng và số lượng khách hàng số 1 tại Việt Nam còn có các dịch vụ di động và internet cáp quang băng rộng tốc độ cao.

Quý khách hàng có thể tham khảo chương trình khuyến mãi đăng ký trả sau Viettel doanh nghiệp với các gói cước không giới hạn gọi nội mạng Viettel.

Với dịch vụ FTTH băng thông rộng khách hàng có thể tham khảo bảng giá các gói internet cáp quang doanh nghiệp Viettel mới nhất.

Chi tiết các ưu đãi khuyến mãi các sản phẩm, dịch vụ Viettel. Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ: https://sanphamviettel.com/.

5/5 - (28 bình chọn)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204