Dịch Vụ Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Tại TPHCM 2023

Hits: 2

Bảng Báo Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Tại TPHCM 2023.

Dịch Vụ Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Tại TPHCM 2023

Dịch Vụ Chữ Ký Số Giá Rẻ Nhất Tại TPHCM 2023.

Viettel kính gửi quý khách hàng doanh nghiệp mới thành lập báo giá dịch vụ chữ ký số giá rẻ nhát tại TPHCM 2023. Với chương trình khuyến mãi, ưu đãi chiết khấu trực tiếp tiền mặt.

Khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập thường sử dụng loại chữ ký số nào?

Loại dịch vụ chứng thực chữ ký số phổ biến được nhiều khách hàng công ty/ tổ chức lựa chọn là ký bằng token USB.

Token USB chữ ký số giá rẻ Viettel

Token USB chữ ký số giá rẻ Viettel

Giá dịch vụ chữ ký số tại HCM do Viettel cung cấp như thế nào?

Tổng hợp chữ ký số giá rẻ HCM bảng giá các gói đăng ký mới:

 1. Gói 1 năm chiết khấu 590.000Đ -> Giá chỉ còn: 1.290.000Đ.
 2. Gói 2 năm chiết khấu 1.121.000Đ -> Giá chỉ còn: 1.620.000Đ.
 3. Gói 3 năm chiết khấu 1.319.000Đ -> Giá chỉ còn: 1.79.000Đ.
Chữ ký số giá rẻ nhất tại TPHCM

Chữ ký số giá rẻ nhất tại TPHCM

Trường hợp công ty có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số ký bằng sim CA. Có thể tham khảo các bảng giá sau:

Chữ ký số giá rẻ HCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA 1 năm chỉ 599000

Chữ ký số giá rẻ HCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA 1 năm chỉ 599000.

Chữ ký số giá rẻ TPHCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA 2 năm chỉ 1099000

Chữ ký số giá rẻ TPHCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA 2 năm chỉ 1099000.

Chữ ký số giá rẻ tại HCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA 3 năm chỉ 1599000

Chữ ký số giá rẻ tại HCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA 3 năm chỉ 1599000.

Báo giá chữ ký số giá rẻ HCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA

Báo giá chữ ký số giá rẻ HCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA.

Bảng giá chữ ký số giá rẻ HCM doanh nghiệp ký bằng Sim CA:

 • Gói 1 năm công ty ký bằng Sim CA -> Giá 599.000Đ.
 • Gói 2 năm công ty ký bằng Sim CA -> Giá 1.099.000Đ.
 • Gói 3 năm công ty ký bằng Sim CA -> Giá 1.599.000Đ.

Với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số để ký phát hành hóa đơn điện tử. -> Tham khảo bảng giá dịch vụ chữ ký số HSM giá rẻ HCM ký hóa đơn điện tử.

Chữ ký số HSM Server già rẻ HCM cấp mới 15 tháng ký hóa đơn điện tử

Chữ ký số HSM Server giá rẻ HCM cấp mới 15 tháng ký hóa đơn điện tử.

Chữ ký số HSM Server già rẻ TPHCM cấp mới 24 tháng ký hóa đơn điện tử

Chữ ký số HSM Server giá rẻ TPHCM cấp mới 24 tháng ký hóa đơn điện tử.

Chữ ký số HSM Server già rẻ HCM cấp mới 36 tháng ký hóa đơn điện tử

Chữ ký số HSM Server giá rẻ HCM cấp mới 36 tháng ký hóa đơn điện tử.

Tổng hợp bảng giá chữ ký số HSM Server giá rẻ HCM cấp mới

Tổng hợp bảng giá chữ ký số HSM Server giá rẻ HCM cấp mới.

Bảng giá chữ ký số HSM Server giá rẻ HCM cấp mới:

 • Gói HSM Server ký hóa đơn điện tử cấp mới 15 tháng -> Giá chỉ 550.000Đ.
 • Gói HSM Server ký hóa đơn điện tử cấp mới 24 tháng -> Giá chỉ 880.000Đ.
 • Gói HSM Server ký hóa đơn điện tử cấp mới 36 tháng -> Giá chỉ 1.650.000Đ.

Trường hợp khách hàng là công ty lớn có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số server cấp cho thiết bị HSM với độ bảo mật cao và tốc độ ký nhanh có thể tham khảo bảng giá.

Báo giá dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ HCM cho thiết bị HSM cấp mới gói 1 năm

Báo giá dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ HCM cho thiết bị HSM cấp mới gói 1 năm.

Báo giá dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ HCM cho thiết bị HSM cấp mới gói 2 năm

Báo giá dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ HCM cho thiết bị HSM cấp mới gói 2 năm.

Báo giá dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ HCM cho thiết bị HSM cấp mới gói 3 năm

Báo giá dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ HCM cho thiết bị HSM cấp mới gói 3 năm.

Tổng hợp bảng giá các gói dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ tại HCM cho thiết bị HSM cấp mới

Tổng hợp bảng giá các gói dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ tại HCM cho thiết bị HSM cấp mới.

Các gói dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ tại HCM cho thiết bị HSM cấp mới:

 • Gói 1 năm chữ ký số Server cho thiết bị HSM -> Giá 4.900.000Đ.
 • Gói 2 năm chữ ký số Server cho thiết bị HSM -> Giá 9.250.000Đ.
 • Gói 3 năm chữ ký số Server cho thiết bị HSM -> Giá 13.200.000Đ.

Với công ty đã có mã bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm quận/ huyện tại Hồ Chí Minh cấp. Có thể đăng ký gói combo chữ ký số giá rẻ và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội. -> Sẽ được hưởng ưu đãi kép: tặng thêm tháng sử dụng và chiết khấu trực tiếp tiền mặt.

vBHXH dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

vBHXH dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

Trường hợp đối tượng khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh là cá nhân sử dụn dịch vụ chứng thực chữ ký số ký bằng Token USB.

Chữ ký số giá rẻ HCM gói combo kèm vBHXH 1 năm

Chữ ký số giá rẻ HCM gói combo kèm vBHXH 1 năm.

Chữ ký số giá rẻ TPHCM gói combo kèm vBHXH 2 năm

Chữ ký số giá rẻ TPHCM gói combo kèm vBHXH 2 năm

Chữ ký số giá rẻ tại HCM gói combo kèm vBHXH 3 năm

Chữ ký số giá rẻ tại HCM gói combo kèm vBHXH 3 năm

Chữ ký số Viettel tổng hợp bảng giá đăng ký mới combo kèm vBHXH

Chữ ký số Viettel tổng hợp bảng giá đăng ký mới combo kèm vBHXH.

Chữ ký số Viettel tổng hợp bảng giá đăng ký mới combo kèm vBHXH:

 1. Gói combo kèm vBHXH 1 năm: -> Tổng thời gian sử dụng 18 tháng -> Giá chỉ: 1.460.000Đ.
 2. Gói combo kèm vBHXH 2 năm: -> Tổng thời gian sử dụng 33 tháng -> Giá chỉ: 2.081.000Đ.
 3. Gói combo kèm vBHXH 3 năm: -> Tổng thời gian sử dụng 48 tháng -> Giá chỉ: 2.177.000Đ.
Các loại dịch vụ chữ ký số giá rẻ tại TPHCM Viettel đang cung cấp

Các loại dịch vụ chữ ký số giá rẻ tại TPHCM Viettel đang cung cấp

Với đối tượng khách hàng là cá nhân trong trong cơ hành chính sự nghiệp sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel ký bằng token USB dịch vụ công kho bạc.

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ HCM kho bạc 1 năm

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ HCM kho bạc 1 năm

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ TPHCM kho bạc 2 năm

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ TPHCM kho bạc 2 năm.

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ tại HCM kho bạc 3 năm

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ tại HCM kho bạc 3 năm.

Chữ ký số Viettel tổng hợp bảng giá các gói dịch vụ công kho bạc đăng ký mới

Chữ ký số Viettel tổng hợp bảng giá các gói dịch vụ công kho bạc đăng ký mới.

Chữ ký số Viettel bảng giá các gói dịch vụ công kho bạc đăng ký mới:

 • Gói kho bạc 1 năm -> Giá: 1.320.000Đ.
 • Gói kho bạc 2 năm -> Giá chỉ: 1.760.000Đ.
 • Gói kho bạc 3 năm -> Giá chỉ còn: 2.200.000Đ.

Với cá nhân sử dụng chứng thực chữ ký số Viettel ký bằng token USB:

Chữ ký số giá rẻ TPHCM cá nhân ký bằng token cấp mới gói 1 năm

Chữ ký số giá rẻ TPHCM cá nhân ký bằng token cấp mới gói 1 năm

Chữ ký số giá rẻ HCM cá nhân ký bằng token cấp mới gói 2 năm

Chữ ký số giá rẻ HCM cá nhân ký bằng token cấp mới gói 2 năm

Chữ ký số tại HCM giá siêu rẻ cá nhân ký bằng token cấp mới gói 3 năm

Chữ ký số tại HCM giá siêu rẻ cá nhân ký bằng token cấp mới gói 3 năm.

Bảng giá các gói chữ ký số giá rẻ TPHCM cá nhân ký bằng Token USB

Bảng giá các gói chữ ký số giá rẻ TPHCM cá nhân ký bằng Token USB.

Bảng giá các gói chữ ký số giá rẻ TPHCM cá nhân ký bằng Token USB:

 • Cá nhân ký bằng token đăng ký mới 1 năm: -> Sử dụng trong 18 tháng -> Giá 1.045.000Đ.
 • Cá nhân ký bằng token đăng ký mới 2 năm: -> Sử dụng trong 33 tháng -> Giá 1.391.500Đ.
 • Cá nhân ký bằng token đăng ký mới 3 năm: -> Sử dụng trong 45 tháng -> Giá 1.188.000Đ.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số giá rẻ HCM do Viettel cung cấp. Có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng chữ ký số Viettel giá rẻ tại TPHCM hoặc tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0973.099.599 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài dịch vụ chữ ký số giá rẻ Viettel còn cung cấp những dịch vụ gì khác cho khách hàng?

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp xem tại trang chủ: https://sanphamviettel.com.

Đánh Giá

Thêm Câu Hỏi Hoặc Đánh Giá Của Bạn

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204