Chữ Ký Số Viettel 2022 Siêu Khuyến Mãi Với 24 Gói Cước Giá Rẻ Nhất

Views: 4

Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Viettel 2022 Siêu Khuyến Mãi Với 24 Gói Cước Giá Rẻ Nhất!

Ưu đãi dịch vụ chữ ký số Viettel 2022 siêu khuyến mãi với 24 gói cước giá rẻ nhất thị trường hiện nay.

Chữ Ký Số Viettel 2022 Siêu Khuyến Mãi Với 24 Gói Cước Giá Rẻ Nhất

Chữ Ký Số Viettel 2022 Siêu Khuyến Mãi Với 24 Gói Cước Giá Rẻ Nhất

Chương trình ưu đãi dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel 2022 Siêu khuyến mãi với 24 gói cước giá rẻ nhất thị trường ký bằng Token USB, Sim CA, HSM… cho cả khách hàng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Siêu chương trình khuyến mãi dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel 2022 cung cấp lên đến 24 gói cước giá rẻ cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng.

1.Chữ ký số Viettel 2022 doanh nghiệp ký bằng token USB gói 1 năm:

Chữ ký số Viettel 2022 doanh nghiệp ký bằng token USB gói 1 năm

Chữ ký số Viettel 2022 doanh nghiệp ký bằng token USB gói 1 năm

2.Chữ ký số Viettel công ty ký bằng token USB gói 2 năm:

Chữ ký số Viettel công ty ký bằng token USB gói 2 năm

Chữ ký số Viettel công ty ký bằng token USB gói 2 năm

3. Chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký USB token gói 3 năm:

Chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký USB token gói 3 năm

Chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký USB token gói 3 năm

4. Chữ ký số Viettel 2022 gói combo 1 năm cho doanh nghiệp kèm vBHXH:

Chữ ký số Viettel 2022 gói combo 1 năm cho doanh nghiệp kèm vBHXH

Chữ ký số Viettel 2022 gói combo 1 năm cho doanh nghiệp kèm vBHXH

5.Chữ ký số Viettel gói combo 2 năm cho công ty kèm vBHXH:

Chữ ký số Viettel gói combo 2 năm cho công ty kèm vBHXH

Chữ ký số Viettel gói combo 2 năm cho công ty kèm vBHXH

6.Chữ ký số Viettel gói combo 3 năm cho doanh nghiệp kèm vBHXH:

Chữ ký số Viettel gói combo 3 năm cho doanh nghiệp kèm vBHXH

Chữ ký số Viettel gói combo 3 năm cho doanh nghiệp kèm vBHXH.

Các loại dịch vụ chữ ký Viettel 2022 đang cung cấp trên thị trường

Các loại dịch vụ chữ ký Viettel 2022 đang cung cấp trên thị trường.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel giá rẻ cho công ty ký bằng Sim Viettel CA.

7.Chữ ký số Viettel 2022 cho công ty ký bằng Sim CA gói 1 năm:

Chữ ký số Viettel 2022 cho công ty ký bằng Sim CA gói 1 năm

Chữ ký số Viettel 2022 cho công ty ký bằng Sim CA gói 1 năm

8. Chữ ký số Viettel cho doanh nghiệp ký bằng Sim CA gói 2 năm:

Chữ ký số Viettel cho doanh nghiệp ký bằng Sim CA gói 2 năm

Chữ ký số Viettel cho doanh nghiệp ký bằng Sim CA gói 2 năm

9. Chữ ký số Viettel cho công ty ký bằng Sim CA gói 3 năm:

Chữ ký số Viettel cho công ty ký bằng Sim CA gói 3 năm

Chữ ký số Viettel cho công ty ký bằng Sim CA gói 3 năm

10. Chữ ký số Server Viettel 2022 cấp mới gói 15 tháng ký hóa đơn điện tử:

Chữ ký số Server Viettel 2022 cấp mới gói 15 tháng ký hóa đơn điện tử

Chữ ký số Server Viettel 2022 cấp mới gói 15 tháng ký hóa đơn điện tử

11. Chữ ký số Server Viettel cấp mới gói 24 tháng ký hóa đơn điện:

Chữ ký số Server Viettel cấp mới gói 24 tháng ký hóa đơn điện

Chữ ký số Server Viettel cấp mới gói 24 tháng ký hóa đơn điện

12. Chữ ký số Server Viettel cấp gói gói 36 tháng ký hóa đơn điện tử:

Chữ ký số Server Viettel cấp gói gói 36 tháng ký hóa đơn điện tử

Chữ ký số Server Viettel cấp gói gói 36 tháng ký hóa đơn điện tử

13. Chữ ký số Server Viettel 2022 cấp cho thiết bị HSM doanh nghiệp lớn gói 1 năm:

Chữ ký số Server Viettel 2022 cấp cho thiết bị HSM doanh nghiệp lớn gói 1 năm

Chữ ký số Server Viettel 2022 cấp cho thiết bị HSM doanh nghiệp lớn gói 1 năm

14. Chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM công ty lớn gói 2 năm:

Chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM công ty lớn gói 2 năm

Chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM công ty lớn gói 2 năm

15. Chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM doanh nghiệp lớn gói 3 năm:

Chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM doanh nghiệp lớn gói 3 năm

Chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM doanh nghiệp lớn gói 3 năm.

Khách hàng là công ty doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel cần cung cấp những hồ sơ gì?

Hồ sơ áp dụng với khách hàng là công ty/ doanh nghiệp:

  • Scan giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bản gốc.
  • Scan chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc công ty.
  • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel có ký tên đóng dấu công ty.

Với khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel 2022 cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng với khách hàng cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel gồm:

  • Hình giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức.
  • Hình giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức.
  • Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức.
  • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thư số Viettel có ký tên đóng dấu cơ quan.
Các ứng dụng phổ biến 2022 có thể dùng chữ ký số Viettel

Các ứng dụng phổ biến 2022 có thể dùng chữ ký số Viettel.

16. Chữ ký số Viettel 2022 cá nhân ký bằng Token USB cấp mới 1 năm:

Chữ ký số Viettel 2022 cá nhân ký bằng Token USB cấp mới 1 năm

Chữ ký số Viettel 2022 cá nhân ký bằng Token USB cấp mới 1 năm

17. Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Token USB cấp mới gói 2 năm:

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Token USB cấp mới gói 2 năm

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Token USB cấp mới gói 2 năm

18. Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token cấp mới 3 năm:

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token cấp mới 3 năm

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token cấp mới 3 năm

Chữ ký số Viettel 2022 ký USB Token

Chữ ký số Viettel 2022 ký USB Token

19. Chữ ký số Viettel 2022 cá nhân ký bằng Sim CA gói 1 năm:

Chữ ký số Viettel 2022 cá nhân ký bằng Sim CA gói 1 năm

Chữ ký số Viettel 2022 cá nhân ký bằng Sim CA gói 1 năm

20. Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA cấp mới gói 2 năm:

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA cấp mới gói 2 năm

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA cấp mới gói 2 năm

21. Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA cấp mới gói 3 năm:

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA cấp mới gói 3 năm

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA cấp mới gói 3 năm

22. Chữ ký số Viettel 2022 dịch vụ công kho bạc cấp mới 1 năm:

Chữ ký số Viettel 2022 dịch vụ công kho bạc cấp mới 1 năm

Chữ ký số Viettel 2022 dịch vụ công kho bạc cấp mới 1 năm

23. Chữ ký số Viettel dịch vụ công kho bạc cấp mới gói 2 năm:

Chữ ký số Viettel dịch vụ công kho bạc cấp mới gói 2 năm

Chữ ký số Viettel dịch vụ công kho bạc cấp mới gói 2 năm

24. Chữ ký số Viettel dịch vụ công kho bạc cấp mới gói 3 năm:

Chữ ký số Viettel dịch vụ công kho bạc cấp mới gói 3 năm

Chữ ký số Viettel dịch vụ công kho bạc cấp mới gói 3 năm.

Chữ ký số Viettel 2022 số 1 thị trường

Chữ ký số Viettel 2022 số 1 thị trường.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA có thể liên hệ số điện thoại nào?

Qusy khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng ký dịch vụ chữ ký số giá rẻ nhất. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982204204 để được hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Trường hợp khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA đã hoặc sắp hết hạn có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel khuyến mãi giá rẻ nhất hiện nay.

Ngoài chương trình khuyến mãi dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel giá rẻ. Viettel còn có những chương trình khuyến mãi nào khác cho doanh nghiệp?

Viettel đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Viettel như:

  1. Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel giá rẻ cho doanh nghiệp nhỏ chỉ từ 110.000Đ.
  2. Một dịch khách hàng thường đăng ký sử dụng cùng với chữ ký số Viettel CA là phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. -> Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá BHXH Viettel mới nhất hoặc bảng giá gia hạn BHXH Viettel với khách hàng đã hết hạn.
  3. Cáp quang FTTH băng rộng với hơn 12 gói cước cho doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Tham khảo bảng giá các gói cước internet doanh nghiệp Viettel mới nhất.

Chi tiết các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp xem tại trang: https://sanphamviettel.com.

Đánh Giá

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204