Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Hà Nội 2023 Mới Nhất Rẻ Nhất

Hits: 9

Nội Dung Bài Viết

Khuyến Mãi Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Hà Nội 2023 Mới Nhất Rẻ Nhất Áp Dụng Cho Cả Đăng Ký Mới Và Gia Hạn.

Chương trình ưu đãi bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội chính hãng uy tín nhất rẻ nhất thị trường hiện nay.

Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Hà Nội

Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Hà Nội.

Siêu ưu đãi bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội 2023 mới nhất rẻ nhất chính hãng Viettel 100% do nhân viên chính thức thực hiện.

Quý khách hàng cơ quan doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel Hà Nội có thể thanh toán chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản ngân hàng đứng tên Tập đoàn Viettel.

Với đối tượng khách hàng là công ty/ doanh nghiệp mới thành lập hoặc cơ quan/ tổ chức tại Hà Nội bao gồm:

Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội đăng ký mới giá rẻ nhất chính hãng.

KHUYẾN MÃI ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HÀ NỘI MỚI
DOANH NGHIỆP KÝ BẰNG TOKEN USB
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 1 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 2 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.826.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.741.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
3.109.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
 -> 1.359.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.908.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN:
-> 2.010.000Đ
Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội

Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội.

Bảng giá Siêu Khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội mới:

 • Gói 1 năm: chiết khấu 26% -> Giá thu: 1.359.000Đ;
 • Gói 2 năm: chiết khấu 31% -> Giá thu: 1.908.000Đ;
 • Gói 3 năm: chiết khấu lên đến 36% -> Giá thu chỉ: 2.010.000Đ;

Trường hợp công ty có nhu cầu sử dụng combo cả chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH.

KHUYẾN MÃI CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HÀ NỘI COMBO CA – vBHXH
DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI
COMBO MỚI 1 NĂM COMBO MỚI 2 NĂM COMBO MỚI 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ: 1.826.000Đ GIÁ XUẤT HĐ: 2.775.000Đ GIÁ XUẤT HĐ: 3.110.000Đ
TẶNG THÊM 6 THÁNG TẶNG THÊM 9 THÁNG TẶNG THÊM 12 THÁNG
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.450.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN
-> 2.071.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 2.167.000Đ
Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội combo kèm vBHXH

Bảng giá chữ ký số Viettel Hà Nội combo kèm vBHXH.

Siêu Khuyến mãi bảng giá đăng ký chữ ký số viettel Hà Nội combo kèm vBHXH:

 • Gói combo 1 năm: -> Thời gian sử dụng 18 tháng + chiết khấu 21% -> Giá: 1.450.000Đ;
 • Gói combo 2 năm: -> Thời gian sử dụng 33 tháng + chiết khấu 25% -> Giá: 2.071.000Đ;
 • Gói combo 3 năm: -> Thời gian sử dụng 48 tháng + chiết khấu 30% -> Giá chỉ: 2.167.000Đ.

Với quý công ty đang sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp, đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn token Viettel.

KHUYẾN MÃI GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL  HÀ NỘI CHIẾT KHẤU 39%  
GÓI GIA HẠN 1 NĂM GÓI GIA HẠN 2 NĂM GÓI GIA HẠN 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.276.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.191.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.909.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 957.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.533.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.790.000Đ
Gia Hạn chữ ký số Viettel Hà Nội

Gia Hạn chữ ký số Viettel Hà Nội.

Ưu đãi gia hạn chữ ký số viettel Hà Nội giá rẻ chính hãng:

 1. Gói gia hạn 12 tháng: chiết khấu 25% -> Giá thực thu chỉ: 957.000Đ;
 2. Gói gia hạn 24 tháng: chiết khấu 30% -> Giá thực thu chỉ: 1.533.000Đ;
 3. Gói gia hạn 36 tháng: chiết khấu 39% -> Giá thực thu chỉ còn: 1.790.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng combo cả Viettel CA và vBHXH đã hoặc sắp hết hạn.

SIÊU KHUYẾN MÃI GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL TẠI HÀ NỘI
 COMBO CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 33%
GÓI GIA HẠN
COMBO 1 NĂM
GÓI GIA HẠN
COMBO 2 NĂM
GÓI GIA HẠN
COMBO 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.260.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.190.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.910.000Đ
TẶNG THÊM 6 THÁNG TẶNG THÊM 9 THÁNG TẶNG THÊM 12 THÁNG
 GIÁ CHỈ CÒN
-> 998.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.642.500Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.990.000Đ
Gia Hạn chữ ký số Viettel Hà Nội combo kèm vBHXH

Gia Hạn chữ ký số Viettel Hà Nội combo kèm vBHXH.

Siêu Khuyến mãi combo gia hạn chữ ký số viettel Hà Nội và vBHXH giá rẻ chính hãng:

 • Gói gia hạn combo 12 tháng: giá xuất hóa đơn: 1.260.000Đ + tặng 6 tháng -> Giá chỉ: 998.000Đ.
 • Gói gia hạn combo 24 tháng: giá xuất hóa đơn: 2.190.000Đ + tặng 9 tháng -> Giá chỉ: 1.642.000Đ.
 • Gói gia hạn combo 36 tháng: giá xuất hóa đơn: 2.910.000Đ + tặng 12 tháng -> Giá chỉ: 1.990.000Đ.

Đối tượng khách hàng là cá nhân trong cơ quan hành chính sự nghiệp tại Hà Nội. Sử dụng dịch vụ chữ ký số để ký dịch vụ công kho bạc.

Chữ ký số Viettel Hà Nội kho bạc

Chữ ký số Viettel Hà Nội kho bạc.

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel Hà Nội ký dịch vụ công kho bạc:

 1. Gói chữ ký số Viettel kho bạc 1 năm cấp mới -> Giá 1.320.000Đ;
 2. Gói chữ ký số Viettel kho bạc 2 năm cấp mới -> Giá 1.760.000Đ;
 3. Gói chữ ký số Viettel kho bạc 3 năm cấp mới -> Giá 2.200.000Đ.

Với khách hàng cơ quan sử dụng dịch vụ chữ ký số rẻ nhất ký kho bạc đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn.

Gia Hạn Chữ ký số Viettel Hà Nội kho bạc

Gia Hạn Chữ ký số Viettel Hà Nội kho bạc.

Bảng phí gia hạn chữ ký số Viettel Hà Nội ký kho bạc:

 • Gói gia hạn 1 năm: giá 1.190.000Đ. -> Thời gian sử dụng 12 tháng.
 • Gói gia hạn 2 năm: giá chỉ 1.630.000Đ. -> Thời gian sử dụng 24 tháng.
 • Gói gia hạn 3 năm: giá chỉ còn 2.070.000Đ. -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

Trường hợp quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử do Viettel cung cấp. -> Có thể tham khảo bảng giá chữ ký số Viettel giá rẻ để ký phát hành hóa đơn.

Chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel

Chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel.

 • Gói HSM Viettel 15 tháng cấp mới ký hóa đơn điện tử giá -> 550.000Đ.
 • Gói HSM Viettel 24 tháng cấp mới ký hóa đơn điện tử giá chỉ  -> 880.000Đ.
 • Gói HSM Viettel 36 tháng cấp mới ký hóa đơn điện tử giá chỉ còn -> 1.650.000Đ.

Với quý khách hàng công ty đang sử dụng chữ ký số HSM đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số HSM Server ký hóa đơn điện tử Viettel.

Gia hạn chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel Hà Nội

Gia hạn chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel Hà Nội.

 • Gói 1 năm: giá hóa đơn: 880.000Đ -> Giá thu chỉ: 792.000Đ;
 • Gói 2 năm: giá hóa đơn: 1.650.000Đ -> Giá thu chỉ: 1.320.000Đ;
 • Gói 3 năm: giá hóa đơn: 2.310.000Đ -> Giá thu chỉ còn: 1.617.000Đ.

Khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel tại Hà Nội cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội doanh nghiệp.

Hồ sơ áp dụng doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong công ty đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội doanh nghiệp ủy quyền

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội doanh nghiệp ủy quyền.

Hồ sơ áp dụng công ty đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Trường hợp khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội hồ sơ cần những gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội cơ quan

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội cơ quan.

Hồ sơ áp dụng với cơ quan đăng ký chữ ký số Viettel tại Hà Nội:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Khách hàng cơ quan/ tổ chức ủy quyền cho nhân viên ký hợp đồng cung cấp chữ ký số Viettel cần những gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội cơ quan ủy quyền

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel Hà Nội cơ quan ủy quyền.

Hồ sơ áp dụng đăng ký chữ ký số Viettel tại Hà Nội cơ quan ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Khách hàng tại Hà Nội có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel hoặc gia hạn chữ ký số Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng cơ quan/ doanh nghiệp tại Hà Nội có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp hoặc gia hạn chữ ký số Viettel chính hãng giá rẻ, -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 để để được tư vấn hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel Hà Nội cung cấp thanh toán chuyển khoản thì như thế nào?

Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản đứng tên Tập đoàn Viettel.

Tên đơn vị thụ hưởng: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MB ) – chi nhánh Điện Biên Phủ – Thành phố Hà Nội.

Số tài khoản: 0001232184569.

Ngoài khuyến mãi dịch vụ chữ ký số Viettel Hà Nội còn có những chương trình khuyến mãi các dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm dịch vụ Viettel Hà Nội đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

 1. Chương trình khuyến mãi đăng ký sim doanh nghiệp Viettel với các gói trả sau siêu ưu đãi không giới hạn.
 2. Dịch vụ internet FTTH cáp quang wifi tốc độ cao đa dạng các gói cước, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của các hàng hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp…Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá wifi Viettel FTTH cáp quang mới nhất.
 3. Dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử giá rẻ Viettel chính hãng Viettel cam kết giá rẻ nhất.
 4. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel. -> Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá BHXH Viettel đa dạng các gói cước.
 5. Trường hợp công ty/ tổ chức sử dụng dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đã hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá gia hạn vBHXH Viettel mới nhất.
 6. Chương trình
 7. Khuyến mãi các gói internet data 5G Viettel không giới hạn lưu lượng.

Chi tiết các dịch vụ, chương trình khuyến mãi mới nhất quý khách hàng có thể tham khảo tại trang chủ: https://sanphamviettel.com.

Địa Chỉ Các Cửa Hàng Viettel tại Hà Nội

STT Địa chỉ cửa hàng Số điện thoại
1 Số 12 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 0024.6285.1666
2 Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội 0024.6684.4644
3 111 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 0024.6258.0227
4 322B Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 0024.6285.0404
5 Số 1 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội 0024.6270.0888
6 184 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 0024.626.71131
7 18 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 0024.6269.7076
8 Số 50 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội 0024.6258.0186
9 Số 1D Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 00246.266.6668
10 Số 213 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội 0024.627.527.88
11 735 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 0024.6288.4599
12 333 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0024.627.86969
13 316 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0024.628.00468
14 495 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0024.6325.0292
15 268 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội 0024.626.50.607
16 Ngã tư Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội 0024.6278.1300
17 Kiot 2 Nhà B2, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm Hà Nội 0024.628.723.39
18 Số 32 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0024.627.80.100
19 Trong bệnh viện 108, gần khu nhà tang lễ, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 0024.627.00.280
20 Ngã ba thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 0024.6027.8994
21 203 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN 00246.271.2999
22 467 Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội 0024.626.145.66
23 410 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 00246.2613.683
24 số 167 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 00246.2613.199
25 Tiểu khu Thao Chính, Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 00245.326.7666
26 CH đầu cầu Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, HN 002463.276.660
27 CH 153 Phố Lê Lợi, Vân Đình, huyện Ứng Hòa, HN 00246.326.2101
28 43A, khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0024.63.26.4004
29 38 tổ 1, khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, HN 0024.6325.7338
30 108 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 00246.326.2101
31 335 Tổ 6, P. Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 002463.2586.00
32 Phố Mới, Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 0024.632.79200
33 Số 10-12, Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội 0024.632.70.666
34 131 Tây Sơn, Phùng, Đan Phượng, HN 0024.63265.178
35 Khu 7, Thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 0024.632.68.089
36 Ngã 3 Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, HN 0024.632.64.004
37 80 Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, HN 0024.632.66.555
38 Cụm 3, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 0024.665.60.099
39 100 tổ 7 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, HN 0024.626.41.001
40 Số 2 Núi Đôi, ngã tư thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, HN 0024.626.30.003
41 405 Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN 00246.288.3155
5/5 - (12 bình chọn)

Thêm Câu Hỏi Hoặc Đánh Giá Của Bạn

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204