Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Tại Lạng Sơn 2023

Visits: 3

Nội Dung Bài Viết

Siêu Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Tại Lạng Sơn 2023 Cực Rẻ Cho Cá Nhân Và Doanh Nghiệp.

Ưu đãi bảng giá các gói khuyến mãi chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn 2023 rẻ nhất chính hãng uy tín nhất.

Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Tại Lạng Sơn 2023

Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Tại Lạng Sơn 2023

Siêu ưu đãi bảng giá các gói chữ ký số Viettel Lạng Sơn 2023 rẻ nhất chính hãng Viettel 100% do nhân viên chính thức thực hiện.

Quý khách hàng cơ quan doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn có thể thanh toán chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản ngân hàng đứng tên Tập đoàn Viettel.

Với đối tượng khách hàng là công ty/ doanh nghiệp mới thành lập hoặc cơ quan/ tổ chức tại Lạng Sơn bao gồm:

1 Thành phố Lạng Sơn
2 Huyện Bình Gia
3 Huyện Văn Lãng
4 Huyện Cao Lộc
5 Huyên Chi Lăng
6 Huyên Đình Lập
7 Huyện Hữu Lũng
8 Huyện Lộc Bình
9 Huyện Tràng Định
10 Huyện Văn Quan
11 Huyện Bắc Sơn

Bảng giá chữ ký số Viettel Lạng Sơn đăng ký mới giá rẻ nhất chính hãng.

Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Tại Lạng Sơn 2023

ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 1 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 2 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.826.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.741.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
3.109.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.359.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.908.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN:
-> 2.010.000Đ
Bảng giá chữ ký số Viettel Lạng Sơn

Bảng giá chữ ký số Viettel Lạng Sơn.

Bảng giá Siêu Khuyến mãi đăng ký chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn mới:

 • Gói 1 năm: chiết khấu 26% -> Giá thu: 1.359.000Đ;
 • Gói 2 năm: chiết khấu 31% -> Giá thu: 1.908.000Đ;
 • Gói 3 năm: chiết khấu lên đến 36% -> Giá thu chỉ: 2.010.000Đ;

Trường hợp công ty có nhu cầu sử dụng combo cả chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH.

KHUYẾN MÃI CHỮ KÝ SỐ VIETTEL LẠNG SƠN COMBO CA – vBHXH
DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI
COMBO MỚI 1 NĂM COMBO MỚI 2 NĂM COMBO MỚI 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ: 1.826.000Đ GIÁ XUẤT HĐ: 2.775.000Đ GIÁ XUẤT HĐ: 3.110.000Đ
TẶNG THÊM 6 THÁNG TẶNG THÊM 9 THÁNG TẶNG THÊM 12 THÁNG
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.450.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN
-> 2.071.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 2.167.000Đ
Bảng giá chữ ký số Viettel Lạng Sơn combo kèm vBHXH

Bảng giá chữ ký số Viettel Lạng Sơn combo kèm vBHXH.

Siêu Khuyến mãi bảng giá đăng ký chữ ký số viettel tại Lạng Sơn combo kèm vBHXH:

 • Gói combo 1 năm: -> Thời gian sử dụng 18 tháng + chiết khấu 21% -> Giá: 1.450.000Đ;
 • Gói combo 2 năm: -> Thời gian sử dụng 33 tháng + chiết khấu 25% -> Giá: 2.071.000Đ;
 • Gói combo 3 năm: -> Thời gian sử dụng 48 tháng + chiết khấu 30% -> Giá chỉ: 2.167.000Đ.

Với quý công ty đang sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp, đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn token Viettel.

KHUYẾN MÃI GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL TẠI LẠN SƠN CHIẾT KHẤU 39%
GÓI GIA HẠN 1 NĂM GÓI GIA HẠN 2 NĂM GÓI GIA HẠN 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.276.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.191.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.909.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 957.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.533.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.790.000Đ
Gia Hạn chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn

Gia Hạn chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn.

Ưu đãi gia hạn chữ ký số viettel Lạng Sơn giá rẻ chính hãng:

 1. Gói gia hạn 12 tháng: chiết khấu 25% -> Giá thực thu chỉ: 957.000Đ;
 2. Gói gia hạn 24 tháng: chiết khấu 30% -> Giá thực thu chỉ: 1.533.000Đ;
 3. Gói gia hạn 36 tháng: chiết khấu 39% -> Giá thực thu chỉ còn: 1.790.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng combo cả Viettel CA và vBHXH đã hoặc sắp hết hạn.

SIÊU KHUYẾN MÃI GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL TẠI LẠNG SƠN
COMBO CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 33%
GÓI GIA HẠN
COMBO 1 NĂM
GÓI GIA HẠN
COMBO 2 NĂM
GÓI GIA HẠN
COMBO 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.260.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.190.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.910.000Đ
TẶNG THÊM 6 THÁNG TẶNG THÊM 9 THÁNG TẶNG THÊM 12 THÁNG
 GIÁ CHỈ CÒN
-> 998.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.642.500Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.990.000Đ
Gia Hạn chữ ký số Viettel Lạng Sơn combo kèm vBHXH

Gia Hạn chữ ký số Viettel Lạng Sơn combo kèm vBHXH.

Siêu Khuyến mãi combo gia hạn chữ ký số viettel Lạng Sơn và vBHXH giá rẻ chính hãng:

 • Gói gia hạn combo 12 tháng: giá xuất hóa đơn: 1.260.000Đ + tặng 6 tháng -> Giá chỉ: 998.000Đ.
 • Gói gia hạn combo 24 tháng: giá xuất hóa đơn: 2.190.000Đ + tặng 9 tháng -> Giá chỉ: 1.642.000Đ.
 • Gói gia hạn combo 36 tháng: giá xuất hóa đơn: 2.910.000Đ + tặng 12 tháng -> Giá chỉ: 1.990.000Đ.

Đối tượng khách hàng là cá nhân trong cơ quan hành chính sự nghiệp tại Lạn Sơn. Sử dụng dịch vụ chữ ký số để ký dịch vụ công kho bạc.

Chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn kho bạc

Chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn kho bạc.

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel Lạng Sơn ký dịch vụ công kho bạc:

 1. Gói chữ ký số Viettel kho bạc 1 năm cấp mới -> Giá 1.320.000Đ;
 2. Gói chữ ký số Viettel kho bạc 2 năm cấp mới -> Giá 1.760.000Đ;
 3. Gói chữ ký số Viettel kho bạc 3 năm cấp mới -> Giá 2.200.000Đ.

Với khách hàng cơ quan sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel ký kho bạc đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn.

Gia Hạn Chữ ký số Viettel Lạng Sơn kho bạc

Gia Hạn Chữ ký số Viettel Lạng Sơn kho bạc.

Bảng phí gia hạn chữ ký số Viettel Lạng Sơn ký kho bạc:

 • Gói gia hạn 1 năm: giá 1.190.000Đ. -> Thời gian sử dụng 12 tháng.
 • Gói gia hạn 2 năm: giá chỉ 1.630.000Đ. -> Thời gian sử dụng 24 tháng.
 • Gói gia hạn 3 năm: giá chỉ còn 2.070.000Đ. -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

Trường hợp quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử do Viettel cung cấp. -> Có thể tham khảo bảng giá chữ ký số giá rẻ để ký phát hành hóa đơn.

Chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel tại Lạng Sơn

Chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel tại Lạng Sơn

Chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel Lạng Sơn:

 • Gói HSM Viettel 15 tháng cấp mới ký hóa đơn điện tử giá -> 550.000Đ.
 • Gói HSM Viettel 24 tháng cấp mới ký hóa đơn điện tử giá chỉ  -> 880.000Đ.
 • Gói HSM Viettel 36 tháng cấp mới ký hóa đơn điện tử giá chỉ còn -> 1.650.000Đ.

Với quý khách hàng công ty đang sử dụng chữ ký số HSM đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số HSM Server ký hóa đơn điện tử Viettel.

Gia hạn chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel Lạng Sơn

Gia hạn chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel Lạng Sơn.

Gia hạn chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel tại Lạng Sơn.

 • Gói 1 năm: giá hóa đơn: 880.000Đ -> Giá thu chỉ: 792.000Đ;
 • Gói 2 năm: giá hóa đơn: 1.650.000Đ -> Giá thu chỉ: 1.320.000Đ;
 • Gói 3 năm: giá hóa đơn: 2.310.000Đ -> Giá thu chỉ còn: 1.617.000Đ.

Khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel Lạng Sơn:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong công ty đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng công ty đăng ký chữ ký số Viettel Lạng Sơn ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Trường hợp khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel Lạng Sơn hồ sơ cần những gì?

Hồ sơ áp dụng với cơ quan đăng ký chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Khách hàng cơ quan/ tổ chức ủy quyền cho nhân viên ký hợp đồng cung cấp chữ ký số Viettel cần những gì?

Hồ sơ áp dụng đăng ký chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn cơ quan ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Khách hàng tại Lạng Sơn có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel hoặc gia hạn chữ ký số Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng cơ quan/ doanh nghiệp tại Lạng Sơn có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp hoặc gia hạn chữ ký số Viettel chính hãng giá rẻ, -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 để để được tư vấn hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel Lạng Sơn cung cấp thanh toán chuyển khoản thì như thế nào?

Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản đứng tên Tập đoàn Viettel.

Tên đơn vị thụ hưởng: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MB ) – chi nhánh Điện Biên Phủ – Thành phố Hà Nội.

Số tài khoản: 0001232184569.

Ngoài khuyến mãi dịch vụ chữ ký số Viettel tại Lạng Sơn còn có những chương trình khuyến mãi các dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm dịch vụ Viettel Lạng Sơn đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

 • Dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử S-invoice Viettel tại Lạng sơn, Quý doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá hóa đơn điện tử Viettel 2023 chính hãng Viettel cam kết giá rẻ nhất.
 • Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel Lạng Sơn. -> Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá phần mềm BHXH Viettel đa dạng các gói cước.
 • Trường hợp công ty/ tổ chức sử dụng dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đã hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá gia hạn vBHXH Viettel mới nhất.
 • Tại Lạng Sơn, chương trình khuyến mãi đăng ký sim công ty Viettel với các gói trả sau siêu ưu đãi không giới hạn.
 • Dịch vụ internet FTTH cáp quang wifi tốc độ cao đa dạng các gói cước, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của các hàng hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp…Quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài đăng ký mạng Viettel Lạng Sơn để được tư vấn bảng giá wifi Viettel FTTH cáp quang mới nhất.

Chi tiết các dịch vụ, chương trình khuyến mãi mới nhất quý khách hàng có thể tham khảo tại trang chủ: https://sanphamviettel.com.

Địa Chỉ Các Cửa Hàng Viettel tại Lạng Sơn

STT Địa chỉ cửa hàng Số điện thoại
1 Số 222 Đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn 025.6268198
2 Số 129 đường 3/2 Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn 025.6268198
3 207 Đường Chi Lăng, Khu Tân Mỹ 1, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn 025.6268178
4 khu 1 TT Đình Lập Đình Lập Lạng Sơn 025.6534098
5 25 Khu Hòa Bình TT Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng Sơn 025.6266018
6 65 Bản Kho Lộc Bình Lạng Sơn 025.6261018
7 Số 6 Trần Hưng Đạo Đồng Đăng Cao Lộc Lạng Sơn 025.6263178
8 196 Đức Tâm 1 Văn Quan Lạng Sơn 025.6264018
9 59 Lương Văn Tri – TT Bắc Sơn – Lạng Sơn 025.6260018
10 Ngã tư Tô Hiệu Bình Gia Lạng Sơn 025.6261018
11 29 khu 6 TT Na Sầm Văn Lãng Lạng Sơn 025.6516098
12 140 đường Hoàng Văn Thụ – khu 1 -TT Thất Khê Tràng Định Lạng Sơn 025.6277018
13 Số 422 Tòa nhà Viettel Đường Hùng Vương Xã Mai Pha Thành Phố Lạng Sơn 025.6250198
5/5 - (10 bình chọn)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204