Siêu Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel 2023

Visits: 18

Nội Dung Bài Viết

Chương Trình Ưu Đãi Siêu Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel 2023 Với 48 Gói Cấp Mới Và Gia Hạn.

Chương trình siêu khuyến mãi chữ ký số Viettel 2023 giá rẻ nhất chính hãng.

Siêu Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel 2023

Siêu Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel 2023

Cập Nhật Mới Nhất Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel 2023 Với 48 Gói Cấp Mới Và Gia Hạn Chính Hãng Thanh Toán Trực Tiếp Qua Số Tài Khoản Tập Đoàn Viettel.

Quý khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia chương trình siêu khuyến mãi chữ ký số Viettel 2023 chính hãng ưu đãi chiết khấu trực tiếp tiền mặt với 48 gói cước cấp mới cũng như gia hạn.

Vì sao khách hàng có thể biết chương trình khuyến mãi là chính hãng 100% Viettel?

Quý khách hàng đăng ký cấp mới dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel hoặc gia hạn token Viettel sẽ thanh toán chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản đứng tên Tập đoàn Viettel.

Thông tin số tài khoản Viettel để khách hàng thanh toán chuyển khoản:

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số tài khoản: 12010002202222.

Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

Cụ thể giá khuyến mãi chữ ký số Viettel 2023 cấp mới và gia hạn giá và ưu đãi như thế nào?

Quý khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel mới có thể tham khảo các loại dịch vụ chứng thực số Viettel đang cung cấp hiện nay.

1.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 399000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

1.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 399000Đ

1.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 399000Đ

2.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 699000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

2.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 699000Đ

2.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 699000Đ

3.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 999000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

3.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 999000Đ

3.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA giá 999000Đ

Bảng giá chữ ký số Viettel các gói cấp mới cho cá nhân dùng Sim CA.

Bảng giá chữ ký số Viettel các gói cấp mới cho cá nhân dùng Sim CA

Bảng giá chữ ký số Viettel các gói cấp mới cho cá nhân dùng Sim CA

4.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1045000Đ -> Sử dụng trong 18 tháng.

4.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1045000Đ

4.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1045000Đ

5.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1391500Đ -> Sử dụng trong 30 tháng.

5.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1391500Đ

5.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1391500Đ

6.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1188000Đ -> Sử dụng trong 45 tháng.

6.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1188000Đ

6.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm cho cá nhân ký bằng token USB giá 1188000Đ

Khuyến mãi chữ ký số Viettel 2023 các gói cấp mới cho cá nhân dùng token USB.

Bảng giá chữ ký số Viettel các gói cấp mới cho cá nhân dùng token USB

Bảng giá chữ ký số Viettel các gói cấp mới cho cá nhân dùng token USB.

Chu ky so Viettel so 1 thi truong

7.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 599000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

7.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 599000Đ

7.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 599000Đ

8.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 1099000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

8.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 1099000Đ

8.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 1099000Đ

9.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 1599000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

9.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 1599000Đ

9.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm doanh nghiệp ký bằng sim CA giá 1599000Đ

Bảng giá khuyến mãi chữ ký số Viettel 2023 cấp mới các gói doanh nghiệp dùng Sim CA.

Bảng giá chữ ký số Viettel cấp mới các gói doanh nghiệp dùng Sim CA

Bảng giá chữ ký số Viettel cấp mới các gói doanh nghiệp dùng Sim CA

10.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 1369000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

10.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 1369000Đ

10.Chữ ký số Viettel cấp mới 1 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 1369000Đ

11.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 1918000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

11.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 1918000Đ

11.Chữ ký số Viettel cấp mới 2 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 1918000Đ

12.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 2020000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

12.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 2020000Đ

12.Chữ ký số Viettel cấp mới 3 năm công ty ký bằng USB Token giá còn 2020000Đ

Bảng giá chữ ký số Viettel cấp mới các gói công ty dùng USB Token.

Bảng giá chữ ký số Viettel cấp mới các gói công ty dùng USB Token

Bảng giá chữ ký số Viettel cấp mới các gói công ty dùng USB Token.

Các loại dịch vụ chữ ký Viettel đang cung cấp

Các loại dịch vụ chữ ký Viettel đang cung cấp

13.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 15 tháng ký hóa đơn điện tử phí 550.000Đ  -> Sử dụng trong 15 tháng.

13.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 15 tháng ký hóa đơn điện tử phí 550.000Đ

13.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 15 tháng ký hóa đơn điện tử phí 550.000Đ

14.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 24 tháng ký hóa đơn điện tử phí 880.000Đ  -> Sử dụng trong 24 tháng.

14.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 24 tháng ký hóa đơn điện tử phí 880.000Đ

14.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 24 tháng ký hóa đơn điện tử phí 880.000Đ

15.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 36 tháng ký hóa đơn điện tử phí 1.650.000Đ  -> Sử dụng trong 36 tháng.

15.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 36 tháng ký hóa đơn điện tử phí 1.650.000Đ

15.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 36 tháng ký hóa đơn điện tử phí 1.650.000Đ

Bảng giá khuyến mãi chữ ký số Viettel 2023 Server cấp mới ký hóa đơn điện tử:

Bảng giá chữ ký số Viettel Server cấp mới ký hóa đơn điện tử

Bảng giá chữ ký số Viettel Server cấp mới ký hóa đơn điện tử

16.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 1 năm cho tổ chức giá 4.900.000Đ  -> Sử dụng trong 12 tháng.

16.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 1 năm cho tổ chức giá 4.900.000Đ

16.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 1 năm cho tổ chức giá 4.900.000Đ

17.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 2 năm cho tổ chức giá 9.250.000Đ  -> Sử dụng trong 24 tháng.

17.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 2 năm cho tổ chức giá 9.250.000Đ

17.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 2 năm cho tổ chức giá 9.250.000Đ

18.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 3 năm cho tổ chức giá 13.200.000Đ  -> Sử dụng trong 36 tháng.

18.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 3 năm cho tổ chức giá 13.200.000Đ

18.Chữ ký số Viettel Server cấp mới 3 năm cho tổ chức giá 13.200.000Đ

Bảng giá chữ ký số Viettel Server các gói cấp mới cho tổ chức:

Bảng giá chữ ký số Viettel Server các gói cấp mới cho tổ chức

Bảng giá chữ ký số Viettel Server các gói cấp mới cho tổ chức.

Các ứng dụng sử dụng chữ ký số

Các ứng dụng sử dụng chữ ký số

Trường hợp doanh nghiệp đã có mã bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp. -> Có thể đăng ký chương trình khuyến mãi ưu đãi kép combo Viettel CA và vBHXH Viettel.

19.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm giá chỉ còn 1.460.000Đ  -> Tặng thêm 6 tháng  -> Sử dụng trong 18 tháng.

19.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm giá chỉ còn 1.460.000Đ

19.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 1 năm giá chỉ còn 1.460.000Đ

20.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 2 năm giá chỉ còn 2.081.000Đ  -> Tặng thêm 9 tháng  -> Sử dụng trong 33 tháng.

20.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 2 năm giá chỉ còn 2.081.000Đ

20.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 2 năm giá chỉ còn 2.081.000Đ

21.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 3 năm giá chỉ còn 2.177.000Đ  -> Tặng thêm 12 tháng  -> Sử dụng trong 48 tháng.

21.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 3 năm giá chỉ còn 2.177.000Đ

21.Chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH gói 3 năm giá chỉ còn 2.177.000Đ

Bảng giá chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH:

Bảng giá chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH

Bảng giá chữ ký số Viettel combo kèm vBHXH

22.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm phí: 1.320.000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

22.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm phí 1.320.000Đ

22.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm phí 1.320.000Đ

23.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm phí: 1.760.000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

23.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm phí 1.760.000Đ

23.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm phí 1.760.000Đ

24.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm phí: 2.220.000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

24.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm phí 2.220.000Đ

24.Chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm phí 2.220.000Đ

Bảng giá chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký dịch vụ công kho bạc:

Bảng giá chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký dịch vụ công kho bạc

Bảng giá chữ ký số Viettel cá nhân trong cơ quan ký dịch vụ công kho bạc.

Với khách hàng là cá nhân có nhu cầu đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel hồ sơ cần những gì?

Trường hợp khách hàng là cá nhân đăng ký chữ ký số Viettel CA -> Chỉ cần cung cấp hình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hai mặt. Ký vào phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thực số Viettel.

Khách hàng là công ty đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel cần cung cấp những hồ sơ gì?

Hồ sơ áp dụng với khách hàng là công ty/ doanh nghiệp:

  • Scan giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bản gốc.
  • Scan chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc công ty.
  • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel có ký tên đóng dấu công ty.

Với khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng với khách hàng cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel gồm:

  • Hình giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức.
  • Hình giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức.
  • Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức.
  • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thư số Viettel có ký tên đóng dấu cơ quan.

Khi quý khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ một trong các gói chứng thực chữ ký số Viettel đã trình bày ở trên. Khi hết hạn của gói dịch vụ, Viettel cũng cung cấp 24 gói gia hạn chữ ký số tương tự như các gói cấp mới.

25.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 359000Đ -> Thời gian sử dụng trong 12 tháng.

25.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 359000Đ

25.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 359000Đ

26.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 629000Đ -> Thời gian sử dụng trong 24 tháng.

26.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 629000Đ

26.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 629000Đ

27.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 899000Đ -> Thời gian sử dụng trong 36 tháng.

27.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 899000Đ

27.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm cho cá nhân ký bằng Sim CA phí 899000Đ

Phí gia hạn các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA:

Phí gia hạn các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA

Phí gia hạn các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA

28.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm cá nhân dùng token USB giá 495000Đ -> Thời gian sử dụng trong 21 tháng.

28.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm cá nhân dùng token USB giá 495000Đ

28.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm cá nhân dùng token USB giá 495000Đ

29.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm cá nhân dùng token USB giá 841500Đ -> Thời gian sử dụng trong 33 tháng.

29.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm cá nhân dùng token USB giá 841500Đ

29.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm cá nhân dùng token USB giá 841500Đ

30.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm cá nhân dùng token USB giá 1188000Đ -> Thời gian sử dụng trong 48 tháng.

30.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm cá nhân dùng token USB giá 1188000Đ

30.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm cá nhân dùng token USB giá 1188000Đ

Phí gia hạn các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng token USB:

Phí gia hạn các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng token USB

Phí gia hạn các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng token USB

31.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 1 năm công ty dùng sim CA giá 539000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

31.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 1 năm công ty dùng sim CA giá 539000Đ

31.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 1 năm công ty dùng sim CA giá 539000Đ

32.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 2 năm công ty dùng sim CA giá 989000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

32.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 2 năm công ty dùng sim CA giá 989000Đ

32.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 2 năm công ty dùng sim CA giá 989000Đ

33.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 3 năm công ty dùng sim CA giá 1439000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

33.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 3 năm công ty dùng sim CA giá 1439000Đ

33.Chữ ký số Viettel gói gia hạn 3 năm công ty dùng sim CA giá 1439000Đ

Phí các gói chữ ký số Viettel gia hạn công ty dùng Sim CA:

Phí các gói chữ ký số Viettel gia hạn công ty dùng Sim CA

Phí các gói chữ ký số Viettel gia hạn công ty dùng Sim CA

34.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 957000Đ -> Thời gian sử dụng 12 tháng.

34.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 957000Đ

34.Chữ ký số Viettel gia hạn 1 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 957000Đ

35.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 1643000Đ -> Thời gian sử dụng 24 tháng.

35.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 1643000Đ

35.Chữ ký số Viettel gia hạn 2 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 1643000Đ

36.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 1890000Đ -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

36.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 1890000Đ

36.Chữ ký số Viettel gia hạn 3 năm doanh nghiệp dùng token USB giá chỉ còn 1890000Đ

Phí chữ ký số Viettel các gói gia hạn doanh nghiệp dùng Token USB.

Phí chữ ký số Viettel các gói gia hạn doanh nghiệp dùng Token USB

Phí chữ ký số Viettel các gói gia hạn doanh nghiệp dùng Token USB.

37.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 1 năm ký hóa đơn điện tử giá 880.000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

37.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 1 năm ký hóa đơn điện tử giá 880.000Đ

37.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 1 năm ký hóa đơn điện tử giá 880.000Đ

38.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 2 năm ký hóa đơn điện tử giá 1650000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

38.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 2 năm ký hóa đơn điện tử giá 1650000Đ

38.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 2 năm ký hóa đơn điện tử giá 1650000Đ

39.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 3 năm ký hóa đơn điện tử giá 2310000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

39.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 3 năm ký hóa đơn điện tử giá 2310000Đ

39.Chữ ký số Viettel Server phí gia hạn 3 năm ký hóa đơn điện tử giá 2310000Đ

Giá chữ ký số Viettel Server chỉ ký hóa đơn điện tử các gói gia hạn:

Giá chữ ký số Viettel Server chỉ ký hóa đơn điện tử các gói gia hạn

Giá chữ ký số Viettel Server chỉ ký hóa đơn điện tử các gói gia hạn

40.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 1 năm phí 4900000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

40.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 1 năm phí 4900000Đ

40.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 1 năm phí 4900000Đ

41.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 2 năm phí 9250000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

41.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 2 năm phí 9250000Đ

41.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 2 năm phí 9250000Đ

42.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 3 năm phí 13200000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

42.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 3 năm phí 13200000Đ

42.Chữ ký số Viettel Server cho tổ chức gia hạn 3 năm phí 13200000Đ

Giá chữ ký số Viettel Server cho tổ chức các gói gia hạn:

Giá chữ ký số Viettel Server cho tổ chức các gói gia hạn

Giá chữ ký số Viettel Server cho tổ chức các gói gia hạn.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng gói combo hai dịch vụ cả chứng thực chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel. -> Khi gia hạn sẽ được ưu đãi kép chiết khấu tiền mặt và tặng thêm tháng sử dụng.

43.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 1 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 1.008.000Đ -> Tổng thời gian sử dụng 18 tháng.

43.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 1 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 1.008.000Đ

43.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 1 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 1.008.000Đ

44.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 2 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 1.752.000Đ -> Tổng thời gian sử dụng 33 tháng.

44.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 2 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 1.752.000Đ

44.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 2 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 1.752.000Đ

45.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 3 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 2.037.000Đ -> Tổng thời gian sử dụng 48 tháng.

45.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 3 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 2.037.000Đ

45.Chữ ký số Viettel gói gia hạn combo 3 năm kèm vBHXH phí chỉ còn 2.037.000Đ,

Chữ ký số Viettel gia hạn các gói combo kèm vBHXH:

Chữ ký số Viettel gia hạn các gói combo kèm vBHXH

Chữ ký số Viettel gia hạn các gói combo kèm vBHXH

Với khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số cho cá nhân ký dịch vụ công kho bạc.

46.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 1 năm giá 1.190.000Đ -> Thời gian sử dụng 12 tháng.

46.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 1 năm giá 1.190.000Đ

46.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 1 năm giá 1.190.000Đ

47.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 2 năm giá 1.630.000Đ -> Thời gian sử dụng 24 tháng.

47.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 2 năm giá 1.630.000Đ

47.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 2 năm giá 1.630.000Đ

48.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 3 năm giá 2.070.000Đ -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

48.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 3 năm giá 2.070.000Đ

48.Chữ ký số Viettel kho bạc gia hạn 3 năm giá 2.070.000Đ

Chữ ký số Viettel giá gia hạn các gói kho bạc:

Chữ ký số Viettel giá gia hạn các gói kho bạc

Chữ ký số Viettel giá gia hạn các gói kho bạc.

Khách hàng khi đăng ký gia hạn dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel cần phải cung cấp những hồ sơ gì?

Quý khách hàng gia hạn dịch vụ Viettel CA chỉ cần ký tên đóng dấu vào phiếu yêu cầu gia hạn. Có thể ký online bằng USB Token khách hàng đang sử dụng.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA có thể liên hệ số điện thoại nào?

Qusy khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0973099599 để được hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài chương trình khuyến mãi dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel giá rẻ. Viettel còn có những chương trình khuyến mãi nào khác cho doanh nghiệp?

Viettel đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Viettel như:

  1. Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel giá rẻ cho doanh nghiệp nhỏ chỉ từ 110.000Đ.
  2. Một dịch khách hàng thường đăng ký sử dụng cùng với chữ ký số Viettel CA là phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. -> Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá BHXH Viettel mới nhất hoặc bảng giá gia hạn BHXH Viettel với khách hàng đã hết hạn.

Chi tiết các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp xem tại trang: https://sanphamviettel.com.

Đánh Giá

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204