Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Bình Thuận Giá Rẻ 2023

Hits: 2

Chương Trình Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Bình Thuận Giá Rẻ 2023.

Quý khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đăng ký mới hoặc gia hạn dịch vụ chứng thực chữ ký số do Viettel cung cấp bao gồm: Phan Thiết và 8 huyện: Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong.

Bảng báo giá các gói chữ ký số Viettel tại Bình Thuận 2023 giá rẻ chính hãng. Hỗ trợ nhanh nhất: cấp mới trong vòng 8h, gia hạn chỉ trong 15 phút.

Giá gia hạn chữ ký số Viettel Bình Thuận 1 năm cam kế rẻ nhất sau chiết khấu chỉ còn 957.000Đ. Gói gia hạn 3 năm chỉ còn 1.790.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng là công ty mới thành lập hoặc đang dùng chữ ký số các đơn vị các. Có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số do Viettel cung cấp. Có thể tham khảo bảng giá các gói đăng ký mới.

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel tại Bình Thuận mới

ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 1 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 2 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.826.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.741.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
3.109.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.160.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.620.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.890.000Đ
Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Bình Thuận Giá Rẻ

Khuyến Mãi Chữ Ký Số Viettel Bình Thuận Giá Rẻ.

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel Bình Thuận giá rẻ

GÓI GIA HẠN 1 NĂM GÓI GIA HẠN 2 NĂM GÓI GIA HẠN 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.276.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.191.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.909.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 957.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.533.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.790.000Đ
Gia hạn chữ ký số Viettel Bình Thuận giá rẻ

Gia hạn chữ ký số Viettel Bình Thuận giá rẻ.

Khách hàng đang dùng combo cả Viettel-CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH tại Bình Thuận đã hết hạn thì giá gia hạn combo như thế nào?

Bảng báo giá gia hạn và cấp mới combo Viettel CA và vBHXH tại Bình Thuận.

Giá combo Viettel CA và vBHXH Viettel tại Bình Thuận

Giá combo Viettel CA và vBHXH Viettel tại Bình Thuận.

Báo giá gia hạn combo Viettel CA và vBHXH Viettel tại Bình Thuận

Báo giá gia hạn combo Viettel CA và vBHXH Viettel tại Bình Thuận.

Trường hợp hợp doanh nghiệp dùng phần mềm hóa đơn điện tử Viettel có nhu cầu dùng chữ ký số HSM để ký phát hành hóa đơn. Có thể tham khảo bảng giá các gói cấp mới.

Báo giá cấp mới các gói chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Bình Thuận

GÓI SERVER
15 THÁNG CẤP MỚI
GÓI SERVER
24 THÁNG CẤP MỚI
GÓI SERVER
36 THÁNG CẤP MỚI
550.000 Đ 880.000 Đ 1.650.000 Đ
THỜI GIAN SỬ DỤNG
15 THÁNG
THỜI GIAN SỬ DỤNG
24 THÁNG
THỜI GIAN SỬ DỤNG
36 THÁNG
Giá cấp mới chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Bình Thuận

Giá cấp mới chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Bình Thuận.

Với quý khách hàng doanh nghiệp tại Bình Thuận đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel ký phát hành hóa đơn bằng HSM Server có thể tham khảo báo giá gia hạn chữ ký số Viettel HSM ký hóa đơn điện tử.

Báo giá gia hạn các gói chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử tại Bình Thuận

GÓI HSM SERVER
GIA HẠN 1 NĂM
GÓI HSM SERVER
GIA HẠN 2 NĂM
GÓI HSM SERVER
GIA HẠN 3 NĂM
Giá hóa đơn
880.000 Đ
Giá hóa đơn
1.650.000 Đ
Giá hóa đơn
2.310.000 Đ
Giá Thực Thu chỉ còn
-> 792.000Đ
Giá Thực Thu chỉ còn
-> 1.320.000Đ
Giá Thực Thu chỉ còn
-> 1.617.000Đ
Báo giá gia hạn chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Bình Thuận

Báo giá gia hạn chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Bình Thuận.

Trường hợp quý khách hàng cá nhân có thể tham khảo các gói dịch vụ chữ ký số áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Giá cấp mới chữ ký số Viettel Bình Thuận cá nhân dùng token

Giá cấp mới chữ ký số Viettel Bình Thuận cá nhân dùng token.

Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel Bình Thuận cá nhân dùng token

Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel Bình Thuận cá nhân dùng token.

Giá cấp mới chữ ký số Viettel Bình Thuận cá nhân dùng Sim CA

Giá cấp mới chữ ký số Viettel Bình Thuận cá nhân dùng Sim CA.

Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel Bình Thuận cá nhân dùng Sim CA

Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel Bình Thuận cá nhân dùng Sim CA.

Khách hàng là công ty đăng ký dùng dịch vụ chữ ký số do Viettel tại Bình Thuận cung cấp cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký và gia hạn chữ ký số Viettel tại Bình Thuận

Hồ sơ đăng ký và gia hạn chữ ký số Viettel tại Bình Thuận.

Hồ sơ đăng ký và gia hạn chữ ký số Viettel tại Bình Thuận ủy quyền

Hồ sơ đăng ký và gia hạn chữ ký số Viettel tại Bình Thuận ủy quyền.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp đăng ký gói combo Viettel CA và vBHXH Viettel. -> Bắt buộc phải cung cấp mã bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp để đăng ký lên hệ thống.

Để đăng ký mới hoặc gia hạn chữ ký số Viettel tại Bình Thuận có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel: 0982.204.204 để được miễn phí tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Chữ ký số Viettel là gì?

Chữ ký số là một tập con của chữ ký điện tử, có thể dùng định nghĩa về chữ ký điện tử cho chữ ký số: chữ ký điện tửu là thông tin đi kèm theo dữ liệu… nhằm mục đích xã định người chủ của dữ liệu đó.

Chữ ký số khóa công khai ( hay hạ tầng khóa công khai ) là mô hình sử dụng các kỹ thuật mật mã để gắn với mỗi người sử dụng một cặp khóa công khai – bí mật. Qua đó có thể ký văn bản điện tử cũng như trao đổi các thông tin mật.

Khóa công khai thường được phân phối thông qua chứng thực khóa công khai. Quá trình sử dụng chữ ký số bao gồm 2 quá trình: tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký.

Gia hạn chữ ký số Viettel là gì?

Quý khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số, thường theo các gói 1 năm, 2 năm, 3 năm. Sau khi hết thời gian các gói đã đăng ký ban đầu. -> Để tiếp tục sử dụng dịch vụ khách hàng phải đăng ký gia hạn.

Doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số Viettel muốn đăng ký tài khoản kê khai hải quan thì đăng ký như thế nào?

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tài khoản kê khai hải quan. Chỉ cần gọi số tổng đài hỗ trợ khách hàng đầu số 18008000 miễn phí để được ultraview hỗ trợ đăng ký tài khoản kê khai hải quan.

Các ưu điểm của chữ ký số do Viettel cung cấp:

1.khả năng xác định nguồn gốc:

Các hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có người chủ khóa biết. Để sử dụng chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa bằng hàm băm.

2.Tính toàn vẹn:

Các bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu thay đổi thì hàm băm cũng thay đổi và lập tức bị phát hiện.

3.Tính không thể phủ phận:

Trong giao dịch một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số tới văn bản.

Khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này như một chứng cứ để giải quyết. Tuy nhiên khóa bí mật vẫn có thể bị lộ và tính không thể phủ nhận cũng không thể đạt được hoàn toàn.

Thực hiện chứng thư chữ ký số khóa công khai.

Chữ ký số khóa công khai dựa trên nền tảng mật mã khóa công khai. Để có thể trao đổi thông tin trong môi trường này, mỗi người sử dụng có một cặp khóa: một công khai và một bí mật.

Khóa công khai được công bố rộng rãi, còn khóa bí mật phải được giữ kín và không thể tìm được khóa bí mật nếu chỉ biết khóa công khai.

Sau khi đã thực hiện gia hạn chữ ký số Viettel phải cập nhật hạn sử dụng mới trên trên trang kê khai thuế như thế nào?

Hướng dẫn cập nhật hạn sử dụng chữ ký số Viettel Bình Thuận mới sau khi đã gia hạn trên trang kê khai thuế.

Bước 1: đăng nhập vào trang kê khai thuế, chọn doanh nghiệp ( lưu ý đăng nhập bằng tài khoản MST-QL ).

Bước 2: Chọn tab quản lý tài khoản -> chọn tab thay đổi thông tin dịch vụ -> chọn mục thay đổi chữ ký số.

Bước 3: Cắm USB token vào máy tính -> nhập mã pin USB token -> Chọn tiếp tục -> Chọn ký và gửi.

Ngoài dịch vụ chữ ký số Viettel tại Bình Thuận còn có những chương trình ưu đãi các dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm, dịch vụ Viettel Bình Thuận đang cung cấp áp dụng chương trình ưu đãi giá rẻ nhất thị trường như:

  1. Chương trình khuyến mãi đăng ký sim công ty Viettel   với các gói trả sau siêu ưu đãi không giới hạn.
  2. Một dịch vụ Viettel có thế mạnh với top 1 thị phần trên thị trường là FTTH băng thông rộng. Quý khách hàng có thể tham khảo báo giá các gói cước khuyến mãi internet Viettel tại Bình Thuận 2023 mới nhất.
  3. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel. -> Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá vBHXH Viettel đa dạng các gói cước.
  4. Trường hợp công ty/ tổ chức sử dụng dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đã hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá gia hạn vBHXH Viettel mới nhất.
  5. Đối với dịch vụ di động, quý khách hàng có thể tham khảo chương trình khuyến mãi di động trả trước Viettel mới nhất. Các gói cước 5G Viettel di động trả trước không giới hạn data internet, không giới hạn thoại nội và ngoại mạng…
  6. Chương trình khuyến mãi trả sau Viettel lên đến 16 gói cước không giới hạn dung lượng data, không giới hạn thoại. Áp dụng cho cả đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
  7. Khuyến mãi các gói cước data 5G Viettel không giới hạn lưu lượng.

Chi tiết các dịch vụ, chương trình khuyến mãi mới nhất quý khách hàng có thể tham khảo tại trang chủ: https://sanphamviettel.com.

Địa Chỉ Các Cửa Hàng Viettel tại Bình Thuận

STT Địa chỉ cửa hàng Số điện thoại
1 170 Thống Nhất – Tân Thiện – TX Lagi – Bình Thuận 062.6522888
2 178 Võ Văn Kiệt – Ngũ Phụng – Phú Quý – Bình Thuận 062.6555722
3 139 Trần Hưng Đạo, TT Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 062.6548001
4 46 Cách Mạng Tháng 8 – KP 2 – Tân Nghĩa – Hàm Tân – Bình Thuận 062.6545579
5 190 Nguyễn Tất Thành, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 062.6555578
6 87 Nguyễn Huệ -KP3, TT Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 062.6558559
7 60 Nguyễn Huệ, Thị Trấn Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận 062.6519919
8 535 Trần Hưng Đạo – KP Lập Hòa – TT Thuận Nam – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận 062.6555779
9 289 KP1, TT Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 062.6259001
10 24 Quang Trung, TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 062.6266001
11 Tòa nhà Viettel, đường Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 062.6251207
5/5 - (1 bình chọn)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204