Khuyến mãi lắp wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM 2023

Hits: 7

Nội Dung Bài Viết

Siêu khuyến mãi lắp wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM 2023 mạng internet FTTH cáp quang.

Chương trình lắp wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM 2023 tăng gấp đôi băng thông giá không đổi.

Ưu đãi các gói cước lắp mạng Viettel tại Phú Nhuận TPHCM 2023 giá chỉ từ 220.000đ tốc độ băng thông lên đến 80 Mbps.

Nội dung các chương trình khuyến mãi lắp internet Viettel tại quận Phú Nhuận TPHCM áp dụng tại tất cả 13 phường gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17.

Cụ thể, phí thuê bao hàng tháng dịch vụ mạng wifi Viettel tại quận Phú Nhuận như thế nào?

Khuyến mãi lắp wifi Viettel Phú Nhuận

Khuyến mãi lắp wifi Viettel Phú Nhuận

Lắp wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM gói cước Net 3 Plus

Lắp wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM gói cước Net 3 Plus.

Lắp internet Viettel Phú Nhuận TPHCM gói cước Net 4 Plus

Lắp internet Viettel Phú Nhuận TPHCM gói cước Net 4 Plus.

Gói cước mạng Viettel Supernet 1 tại Phú Nhuận TPHCM

Gói cước mạng Viettel Supernet 1 tại Phú Nhuận TPHCM.

Gói cước wifi Viettel Supernet 2 tại Phú Nhuận TPHCM

Gói cước wifi Viettel Supernet 2 tại Phú Nhuận TPHCM

Gói cước internet Viettel Supernet 4 tại Phú Nhuận TPHCM

Gói cước internet Viettel Supernet 4 tại Phú Nhuận TPHCM.

Gói cước cáp quang Viettel Supernet 5 tại Phú Nhuận TPHCM

Gói cước cáp quang Viettel Supernet 5 tại Phú Nhuận TPHCM.

Bảng giá các gói cước internet Viettel Phú Nhuận TPHCM

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG FTTH
ĐƠN LẺ
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 220.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 250.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 300.000Đ
4 SUPERNET 1
Thêm 2 Home Wifi
100 Mbps 265.000Đ
5 SUPERNET 2
Thêm 2 Home Wifi
120 Mbps 280.000Đ
6 SUPERNET 4
Thêm 2 Home wifi
200 Mbps 390.000Đ
7 SUPERNET 5
Thêm 3 Home Wifi
250 Mbps 525.000Đ
Khuyến mãi lắp mạng Viettel Phú Nhuận TPHCM các gói FTTH đơn lẻ

Khuyến mãi lắp mạng Viettel Phú Nhuận TPHCM các gói FTTH đơn lẻ.

Bảng giá khuyến mãi lắp wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM 2022 internet đơn lẻ:

 • Tốc độ: 80 Mbps -> Chỉ 220.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 2 Plus;
 • Tốc độ: 110 Mbps -> Chỉ 250.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 3 Plus;
 • Tốc độ: 140 Mbps -> Chỉ 300.000Đ/ 1 tháng -> Gói Net 4 Plus;
 • Gói Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 265.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 • Gói Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 280.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 • Gói Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 390.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi;
 • Gói Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 525.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi +2 boxtv.

Với hộ gia đình tại Phú Nhuận Hồ Chí Minh sử dung combo internet và truyền hình ViettelTV.

Các gói cước combo cáp quang truyền hình ViettelTV smart tại Phú Nhuận TPHCM

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
SMART TV
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 242.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 272.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 322.000Đ
4 SUPERNET 1
Thêm 2 Home Wifi
100 Mbps 287.000Đ
5 SUPERNET 2
Thêm 2 Home Wifi
120 Mbps 302.000Đ
6 SUPERNET 4
Thêm 2 Home Wifi
200 Mbps 412.000Đ
7 SUPERNET 5
Thêm 3 Home Wifi
250 Mbps 547.000Đ
Khuyến mãi lắp wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM các gói combo truyền hình smartTV

Khuyến mãi lắp wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM các gói combo truyền hình smartTV.

Chương trình lắp internet Viettel Phú Nhuận TPHCM combo truyền hình SmartTV:

 • Băng thông: 80 Mbps -> Chỉ 242.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 ViettelTV;
 • Băng thông: 110 Mbps -> Chỉ 272.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 ViettelTV;
 • Băng thông: 140 Mbps -> Chỉ 322.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 ViettelTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> Chỉ 287.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> Chỉ 302.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> Chỉ 412.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 2 home wifi + 1 app Viettel;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> Chỉ 547.000Đ/ 1 tháng: trang bị thêm 3 home wifi + 2 boxtv + 1 app Viettel.

Với trường hợp hộ gia đình tại quận Phú Nhuận TPHCM sử dụng combo internet và truyền hình cáp Viettel box.

Bảng giá các gói cước combo mạng wifi truyền hình cáp Viettel Phú Nhuận TPHCM

STT TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG COMBO
BOXTV
1 NET 2 PLUS 80 Mbps 264.000Đ
2 NET 3 PLUS 110 Mbps 294.000Đ
3 NET 4 PLUS 140 Mbps 344.000Đ
4 SUPERNET 1
Thêm 2 Home Wifi
100 Mbps 309.000Đ
5 SUPERNET 2
Thêm 2 Home Wifi
120 Mbps 329.000Đ
6 SUPERNET 4
Thêm 2 Home Wifi
200 Mbps 434.000Đ
7 SUPERNET 5
Thêm 3 Home Wifi
250 Mbps 525.000Đ
Ưu đãi lắp interent Viettel Phú Nhuận TPHCM các gói combo truyền hình cáp

Ưu đãi lắp interent Viettel Phú Nhuận TPHCM các gói combo truyền hình cáp.

Khuyến mãi lắp mạng internet Viettel combo truyền hình số tại Phú Nhuận TPHCM:

 • Băng thông: 80 Mbps -> giá 264.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 2 BoxTV;
 • Băng thông: 110 Mbps -> giá 294.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 3 BoxTV;
 • Băng thông: 140 Mbps -> giá 344.000Đ/ 1 tháng -> Combo Net 4 BoxTV;
 • Supernet 1: -> Tốc độ: 100 Mbps -> giá  309.000Đ/ 1 tháng;
 • Supernet 2: -> Tốc độ: 120 Mbps -> giá 329.000Đ/ 1 tháng;
 • Supernet 4: -> Tốc độ: 200 Mbps -> giá 434.000Đ/ 1 tháng;
 • Supernet 5: -> Tốc độ: 250 Mbps -> giá 525.000Đ/ 1 tháng.

Trường hợp hộ gia đình có nhu cầu sử dụng kênh truyền hình độc quyền K+. Có thể tham khảo đăng ký các gói cước internet Viettel combo truyền hình K+ có bản quyền.

Ưu đãi lắp cáp quang Viettel Phú Nhuận TPHCM các gói combo truyền hình K+

Ưu đãi lắp cáp quang Viettel Phú Nhuận TPHCM các gói combo truyền hình K+.

Siêu khuyến mãi combo mạng wifi truyền hình Viettel K+ tại Phú Nhuận TPHCM:

 1. Gói combo sport 2: -> Chỉ 360.000Đ/ 1 tháng -> FTTH băng thông: 80 Mbps;
 2. Gói combo sport 3: -> Chỉ 390.000Đ/ 1 tháng -> FTTH băng thông: 110 Mbps;
 3. Gói combo sport 4: -> Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng -> FTTH băng thông: 140 Mbps.

Với đối tượng khách hàng là công ty cơ quan/ tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ internet cáp quang băng thông lớn có IP tĩnh. -> Có thể tham khảo bảng giá các gói cước lắp mạng Viettel doanh nghiệp.

Các gói internet cáp quang Viettel doanh nghiệp tại Phú Nhuận TPHCM

Các gói internet cáp quang Viettel doanh nghiệp tại Phú Nhuận TPHCM.

Chương trình các gói cước internet Viettel doanh nghiệp Phú Nhuận TPHCM miễn phí IP tĩnh:

 • Gói cước F90N: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 2; IP động -> Chỉ 440.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F90Basic: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 1; 1 IP Wan -> Chỉ 660.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F90Plus: trong nước: 90 Mb; quốc tế: 3; 1 IP Wan -> Chỉ 880.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F200N: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 2; 1 IP Wan -> Chỉ 1.100.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F200Basic: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 4; 1 IP Wan -> Phí 2.200.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F200Plus: trong nước: 200 Mb; quốc tế: 6; 1 IP Wan -> Phí 4.400.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F300N: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 8; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan-> Phí 6.050.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F300BASIC: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 11; 1 IP Wan + Block 4 IP Lan -> Phí 7.700.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F300PLUS: trong nước: 300 Mb; quốc tế: 15; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 9.900.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F500BASIC: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 20; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 13.200.000Đ/ 1 tháng.
 • Gói cước F500PLUS: trong nước: 500 Mb; quốc tế: 25; 1 IP Wan + Block 8 IP Lan -> Phí 17.600.000Đ/ 1 tháng.

Khách hàng doanh nghiệp đăng ký hòa mạng dịch vụ internet cáp quang Viettel tại Phú Nhuận TPHCM hồ sơ cần những gì?

Hồ sơ đăng ký mạng Viettel doanh nghiệp tại Phú Nhuận

Hồ sơ đăng ký mạng Viettel doanh nghiệp tại Phú Nhuận.

Hồ sơ đăng ký lắp mạng wifi Viettel Phú Nhuận TPHCM công ty:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong doanh nghiệp đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cáp quang Viettel cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký wifi Viettel doanh nghiệp ủy quyền tại Phú Nhuận

Hồ sơ đăng ký wifi Viettel doanh nghiệp ủy quyền tại Phú Nhuận.

Hồ sơ đăng ký lắp mạng cáp quang Viettel Phú Nhuận TPHCM doanh nghiệp ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Với khách hàng là cơ quan/ tổ chức lắp internet wifi Viettel tại Phú Nhuận TPHCM cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký internet Viettel cơ quan tại Phú Nhuận

Hồ sơ đăng ký internet Viettel cơ quan tại Phú Nhuận.

Hồ sơ đăng ký lắp internet Viettel Phú Nhuận TPHCM cơ quan:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Trường hợp cơ quan ủy quyền cho nhân viên thì cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký cáp quang Viettel cơ quan ủy quyền tại Phú Nhuận

Hồ sơ đăng ký cáp quang Viettel cơ quan ủy quyền tại Phú Nhuận.

Hồ sơ đăng ký lắp wifi Viettel tại quận Phú Nhuận TPHCM cơ quan ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Khách hàng tại quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký mạng wifi Viettel mới thì có những khuyến mãi gì?

9 khuyến mãi lắp mạng wifi Viettel tại Phú Nhuận TPHCM

9 khuyến mãi lắp mạng wifi Viettel tại Phú Nhuận TPHCM.

9 khuyến mãi lắp mạng Viettel Phú Nhuận TPHCM 2022 internet FTTH wifi:

 • Miễn phí 100% phí hòa mạng ban đầu.
 • Miễn phí 100% phí lắp đặt ban đầu.
 • Miễn phí 100% trang bị modem 4 cổng wifi hai băng tần Dualband 5 Ghz.
 • Miễn phí 100% thiết bị cả modem 5Ghz Dualband và setopbox xem truyền hình Viettel khi đăng ký gói combo.
 • Miễn phí 100% trang bị thêm thiết bị router phụ phát wifi khi đăng ký gói Supernet.
 • Miễn phí tối thiểu từ 1 IP trở lên khi đăng ký các gói cước doanh nghiệp.
 • Giảm giá trực tiếp phí thuê bao hàng tháng của các gói cước.
 • Tặng thêm lên đến 5 tháng sử dụng khi tham gia đóng cước trước.
 • Chiết khấu lên đến 5% khi thanh toán tiền cước hàng tháng qua ngân hàng số ViettelPay.

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ internet wifi Viettel tại Phú Nhuận TPHCM đóng cước trước có những ưu đãi gì?

Chương trình ưu đãi lắp cáp quang Viettel HCM đóng cước trước:

Ưu đãi internet cáp quang Viettel Phú Nhuận đóng cước trước

Ưu đãi internet cáp quang Viettel Phú Nhuận đóng cước trước.

Ưu đãi lắp mạng Viettel Phú Nhuận TPHCM internet FTTH cáp quang wifi đóng cước trước:

 1. Đóng cước trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 1 tháng sử dụng;
 2. Đóng cước trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 3 tháng sử dụng;
 3. Đóng cước trước 18 tháng: Miễn phí lắp đặt -> Tặng thêm 5 tháng sử dụng.

Với khách hàng ở tỉnh/ thành phố khác, có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ mạng cáp quang do Viettel cung cấp thì giá như thế nào?

Quý khách hàng có thể tham khảo đăng ký bảng giá wifi các gói cước internet cáp quang Viettel được cập nhật mới nhất trên toàn quốc.

Để đăng ký lắp đặt internet Viettel tại Phú Nhuận TPHCM, khách hàng có thể liên hệ số điện thoại hotline nào?

Quý khách chỉ cần hệ số Hotline Tổng đài lắp mạng internet Viettel 0982.204.204 để được vấn đăng ký mạng internet Viettel các gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ngoài chương trình khuyến mãi lắp wifi Viettel còn có những chương trình ưu đãi các dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm, dịch vụ Viettel Phú Nhuận HCM đang cung cấp áp dụng chương trình ưu đãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

 1. Chương trình khuyến mãi đăng ký sim Viettel doanh nghiệp với các gói trả sau siêu ưu đãi không giới hạn.
 2. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel giá rẻ cho công ty đăng ký mới. Với doanh nghiệp đang sử dụng Viettel CA đã hoặc sắp hết hạn có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số viettel CA giá rẻ nhất thị trường.
 3. Dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử giá rẻ Viettel chính hãng Viettel cam kết giá rẻ nhất.
 4. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel. -> Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá vBHXH Viettel đa dạng các gói cước.
 5. Trường hợp công ty/ tổ chức sử dụng dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đã hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá gia hạn BHXH Viettel mới nhất.
 6. Đối với dịch vụ di động, quý khách hàng có thể tham khảo chương trình khuyến mãi các gói cước trả trước Viettel mới nhất. Cac gói cước 5G Viettel trả trước không giới hạn data internet, không giới hạn thoại nội và ngoại mạng…
 7. Chương trình khuyến mãi di động trả sau Viettel lên đến 16 gói cước không giới hạn dung lượng data, không giới hạn thoại. Áp dụng cho cả đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 8. Khuyến mãi các gói cước internet data 5G Viettel không giới hạn lưu lượng.

Chi tiết các dịch vụ, chương trình khuyến mãi mới nhất quý khách hàng có thể tham khảo tại trang chủ: https://sanphamviettel.com.

Các câu hỏi liên quan đến dịch vụ FTTH cáp quang Viettel tại quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh mà khách hàng thường quan tâm.

Tại địa bàn TPHCM Phú Nhuận Viettel có mấy cửa hàng? Cụ thể địa chỉ cửa hàng Viettel  tại quận Phú Nhuận ở đâu?

Địa Chỉ Các Cửa Hàng Viettel tại quận Phú Nhuận TPHCM

STT Địa chỉ cửa hàng Số điện thoại
1 91 Phan Đăng lưu – P.7 – Phú Nhuận , TPHCM 02866551368

Khách hàng sử dụng dịch vụ mạng wifi do Viettel cung cấp tại quận Phú Nhuận TPHCM bị sự cố hoặc mạng Viettel chậm có thể gọi số điện thoại nào?

Trường hợp mạng cáp quang wifi Viettel chậm hoặc lỗi không truy cập mạng được. -> Chỉ cần gọi số Hotline báo sự số miễn phí 1800.8119 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Khách hàng có nhu cầu đổi pasword mạng wifi Viettel đang sử dụng tại quận Phú Nhuận TPHCM thì phải làm như thế nào?

Để đổi pass mạng FTTH wifi, khách hàng có thể tự thực hiện theo hướng dẫn cách tự đổi password wifi Viettel mới nhất bằng ứng dụng app My Viettel.

Khi khách hàng hòa mạng đăng ký mới internet cáp quang wifi Viettel tại quận Phú Nhuận TPHCM có đóng cước trước được tặng thêm số tháng sử dụng. Khi đã trừ hết cước đóng cước KH có nhu cầu tiếp tục đóng cước trước thì có khuyến mãi tặng thêm tháng sử dụng không?

Trường hợp khách hàng đang sử dụng thanh toán cước hàng tháng. Có nhu cầu đóng cước trước sẽ được ưu đãi: Đóng 6 tháng tặng thêm 1 tháng, đóng 12 tháng được tặng thêm 2 tháng.

Khách hàng dùng app ViettelPay để thanh toán cước cáp quang wifi Viettel thì cách thanh toán và ưu đãi như thế nào?

Với khách hàng thanh toán cước sử dụng hàng tháng qua Viettel sẽ được khuyến mãi từ 3 – 5% trên hóa đơn. Khách hàng có thể đóng cước trước lên app ngân hàng số ViettelPay.

Khách hàng đang sử dụng mạng wifi Viettel tại quận Phú Nhuận TPHCM muốn tạm ngưng thì có được không? và làm như thế nào?

Quý khách hàng sẽ được tạm ngưng dịch vụ trong thời gian 2 tháng. Sau 2 tháng nếu không khôi phục lại hệ thống sẽ tự hủy dịch vụ. Để tạm ngưng dịch vụ chính chủ ra cửa hàng trực tiếp Viettel để làm yêu cầu.

Khách hàng đang dùng wifi Viettel tại HCM Phú Nhuận muốn chuyển địa điểm sử dụng có được không? phí chuyển địa chỉ sử dụng như thế nào?

Quý khách hàng chuyển địa điểm lắp đặt sẽ được miễn phí chuyển lần đầu trong nội tỉnh. Không hỗ trợ chuyển địa điểm ngoài tỉnh. Từ lần chuyển thứ hai phí chuyển là 200.000Đ.

Khách hàng muốn kiểm tra thực tế tốc độ mạng cáp quang wifi đang sử dụng, băng thông có đạt tốc độ gói cước Viettel đã đăng ký không phải làm thế nào?

Quý khách hàng có thể kiểm tra đo băng thông tốc độ gói cước wifi đang sử dụng trên trên web hoặc app speedtest trên điện thoại để test.

Mạng FTTH cáp quang là gì?

Mạng internet cáp quang là dịch vụ cung cấp đường truyền vĩnh thông băng rộng. Sử dụng công nghệ mạng cáp quang hay còn gọi là FTTH. Là công nghệ mạng mới nhất hiện nay giúp tăng độ băng thông đường truyền nhanh hơn so với công nghệ mạng cáp đồng ADSL trước đây.

Sự khác biệt giữa mạng cáp đồng ADSL Viettel so với mạng internet FTTH Viettel là gì?

 • Mạng cáp đồng ADSL truyền thông qua tín hiệu điện còn mạng FTTH truyền qua tín hiệu ánh sáng;
 • Mạng cáp đồng ADSL tốc độ truyền dẫn cả downloda và upload tối đa 20 Mbps, còn mạng FTTH tố đa lên đến 10 Gbps.
 • Công nghệ mạng FTTH có độ bảo mật và độ ổn định đường truyền tốt hơn nhiều so với cáp đồng ADSL.

Home wifi Viettel là gì?

Home wifi Viettel là thiết bị router không dây có chức năng mở rộng vùng phủ sóng wifi. Do chính hãng Viettel sản xuất và cung cấp trang bị miễn phí khi khách hàng đăng ký các gói cước SUPERNET Viettel.

Các gói cước Supernet Home wifi Viettel phù hợp với những khách hàng nào?

Các đối tượng khách hàng là hộ gia đình có diện tích sử dụng mạng wifi lớn như: nhà hẹp nhiều tầng, nhà rộng nhiều phòng, các quán cà phê, các shop, nhà hàng, quán ăn, doanh nghiệp…sẽ phù hợp với các gói cước supernet được trang bị thêm router Home wifi.

Sim di động Viettel phát wifi là gì?

Với dịch vụ sim internet data Viettel sử dụng công mạng di động 4G, 5G gắn vào thiết bị phát wifi chuyên dụng để phát wifi.

khách hàng cá nhân, các shop nên sử dụng mạng internet wifi FTTH cáp quang hay mạng  di động 4G,5G để phát wifi?

Dịch vụ mạng băng thông rộng cáp quang FTTH là công nghệ mạng tốt nhất hiện nay với các ưu điểm vượt trội như: Tốc độ băng thông cao nhất, chi phí sử dụng thấp nhất, độ ổn định mạng tốt nhất…

Sim di động Viettel 4G, 5G Viettel phát wifi chỉ phù hợp với các trường hợp như: sử dụng trên xe thường xuyên di chuyển để phát wifi, sử dụng tại các khu vực chưa có hạ tầng mạng cáp quang.

Hiện tại có bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ mạng internet FTTH cáp quang tại Việt Nam?

Trên thị trường hiện nay có 3 nhà cung cấp dịch vụ mạng FTTH chính: Viettel, VNPT và FPT.

Tại sao khách hàng nên lựa chọn đăng ký lắp mạng wifi Viettel tại Phú Nhuận TPHCM?

1. Viettel có hạ tầng mạng lớn nhất tại Việt Nam.

Viettel hiện là đơn vị sở hữu hạ tầng mạng cáp quang lớn nhất tại Việt Nam cả trên đất liền và 8 tuyến trên biển: gồm các tuyến AGG, SMW3, AAE-1, APG, TGN-IA, T-V-H, SJC2, ADC.

Với hiện trạng các tuyến cáp quang trên biển thường xuyên bị đứt hiện nay thì việc sở hữu nhiều tuyến cáp trên biển sẽ giúp khách hàng hạn chế tối đa ảnh hưởng tốc độ truy cập mạng quốc tế khi bị đứt cáp.

2. Viettel có kênh chăm sóc khách hàng tốt nhất đa kênh: hệ thống tổng đài luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, hệ thống chăm sóc khách hàng với hơn 1000 cửa hàng trên toàn quốc, hệ thống chăm sóc khách hàng tại nhà với nhân viên điện bàn tại 63 tỉnh thành.

3. Hỗ trợ kỹ thuật nhanh nhất: lắp mới chỉ trong vòng 24H và xử lý sự cố chỉ trong vòng 8H.

5/5 - (2 bình chọn)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204